Księgi wieczyste

Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej


Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Głosów: 2 (śr. 5)

Każdy dział księgi wieczystej zakończony jest zestawem rubryk pt. “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej”.

Z zawartych w nich informacji możemy się dowiedzieć, na podstawie jakich dokumentów zostały dokonane wpisy w danym dziale księgi wieczystej. W sytuacji, gdy jest to dokument zawarty w formie aktu notarialnego, dowiemy się również, który notariusz go sporządził (imię i nazwisko) oraz kiedy (konkretna data).

Podstawy wpisów w II Dziale księgi wieczystej – “Własność”

Drugi dział księgi wieczystej (“Własność”) informuje o tym, kto jest właścicielem, współwłaścicielem lub wieczystym użytkownikiem danej nieruchomości – czy mowa o jednym podmiocie, a może kilku.

Dokumenty wykazane w sekcji “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” ujawniają, na podstawie jakiej sytuacji prawnej właściciel nieruchomości wszedł w jej posiadanie – czy ją np. kupił, otrzymał w spadku lub darowiźnie.

Dokumentem wykazanym w księdze wieczystej, potwierdzającym fakt posiadania nieruchomości, może być między innymi:

  • akt własności ziemi (AWZ),
  • umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • umowa zamiany,
  • umowa działu spadku,
  • umowa o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania,
  • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
  • umowa o zniesieniu współwłasności nieruchomości,
  • umowa o podział majątku wspólnego małżonków.

Umowa darowizny w księdze wieczystej – na co uważać

Jeżeli w drugim dziale księgi wieczystej, podstawą wpisu właściciela (lub właścicieli) nieruchomości jest umowa darowizny, koniecznie należy sprawdzić, czy umowa ta nie zawiera zapisów dotyczących prawa dożywocia lub służebności osobistej mieszkania ustanowionego na rzecz osoby (lub osób), która darowała nieruchomość.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie narzuca obowiązku ujawniania tych praw w księdze wieczystej (prawo to może być ujawnione w księdze wieczystej). Nabywca nieruchomości z pewnością nie chciałby jej kupić z niechcianymi lokatorami.

Ujawnienie prawa o dożywocie lub prawa służebności osobistej mieszkania następuje w drodze wpisu w dziale III księgi wieczystej – „Prawa, roszczenia i ograniczenia”.

Aby dowiedzieć się, z jakimi obowiązkami i prawami wiąże się prawo dożywocia i prawo służebności mieszkania, zachęcam do przeczytania artykułów:

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste
Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?
Księgi wieczyste
Odpis z księgi wieczystej – jak uzyskać?
Księgi wieczyste
Założenie księgi wieczystej – przewodnik krok po kroku
Brak komentarzy