Księgi wieczyste - baza wiedzy

Księgi wieczyste po nazwisku


Księgi wieczyste, jako szczególne rejestry prawne prowadzone dla nieruchomości, są jawne. Jest to jedna z podstawowych zasad rządzących instytucją ksiąg wieczystych – jasno stanowi o tym Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o...