Księgi wieczyste - baza wiedzy

Interes prawny – wgląd do akt księgi wieczystej


Czym są akta księgi wieczystej? Przy każdej księdze wieczystej prowadzone są akta księgi wieczystej. Na akta składają się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości, na podstawie których dokonano wpisów w księdze wieczystej....