Księgi wieczyste

Służebność osobista mieszkania – co oznacza ten wpis


Służebność osobista mieszkania – co oznacza ten wpis
Głosów: 1 (śr. 5)

Wpis w Dziale III księgi wieczystej

Informacji o tym, czy na mieszkaniu jest ustanowiona służebność osobista należy szukać w dziale III księgi wieczystej – “Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”.

Służebność osobistą mieszkania regulują przepisy Kodeksu cywilnego art. 296 – 305. Zgodnie z zawartymi w Kodeksie cywilnym przepisami, osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania posiada zarówno prawa jak i obowiązki.

Prawa i obowiązki osoby posiadającej służebność

Niezależnie od treści wpisów ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionych w księdze wieczystej, osoba posiadająca służebność osobistą mieszkania może:

  • przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małżonka,
  • przyjąć na mieszkanie inne osoby (ma to znaczenie w stosunku do osób niedołężnych i starych), które będą jej pomagały w czynnościach gospodarczych.

Osoby „inne” tracą prawo do przebywania w lokalu w momencie, gdy przestają pozostawać na utrzymaniu uprawnionego, albo kiedy nie są mu już potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dzieci małoletnie uprawnionej mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletniości.

Do obowiązków osoby posiadającej służebność osobistą mieszkania należy:

  • dokonywanie napraw w pomieszczeniach,
  • ponoszenie nakładów ze zwykłego korzystania z rzeczy.

Służebności osobistej mieszkania nie można zasiedzieć, ani też przenieść na osobę trzecią.

Służebność osobista mieszkania wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego.

Właściciel mieszkania obciążonego prawem osobistym mieszkania może to mieszkanie zbyć w każdym czasie. Zbycie mieszkania następuje łącznie z osobą, która posiada służebność osobistą mieszkania, a więc kupujący mieszkanie, nabędzie je wraz z lokatorem.

Podstawa prawna:
1. Kodeks cywilny art. 296 – 305.

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste
Dożywotnia służebność mieszkania – co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
5 faktów o księgach wieczystych
Księgi wieczyste
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Brak komentarzy