Ograniczenie odpowiedzialności


Artykuły oraz pozostała treść umieszczona na blogu mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej, tudzież wykładni prawa.

Udostępniane materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy autora na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich.

Autor bloga nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących na blogu. Nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny.

Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność, dla własnych potrzeb. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie, zwłaszcza w celach komercyjnych, wymaga zgody autora.

Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za komentarze osób trzecich w jakimkolwiek zakresie.