Księgi wieczyste

Odpis z księgi wieczystej – jak uzyskać?


Odpis z księgi wieczystej – jak uzyskać?
Głosów: 1 (śr. 5)

W procesie kupna – sprzedaży nieruchomości jednym z niezbędnych dokumentów, potrzebnych do sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, jest odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla tejże nieruchomości. Gdzie i jak go najszybciej uzyskać?

Odpis z księgi wieczystej – zwykły czy zupełny?

Najpierw wyjaśnijmy, na czym polega różnica między odpisem zwykłym (określanym również jako aktualny odpis z księgi wieczystej) a zupełnym.

Definicję obu pojęć podaje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. W § 4. 1, czytamy:

1) odpis zwykły księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu,
2) odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Różnica polega zatem na tym, że odpis zupełny księgi wieczystej jest bardziej rozbudowany i zawiera wpisy historyczne (wykreślone). Wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle.

Odpis zwykły księgi wieczystej nie zawiera wpisów wykreślonych, ale także – zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia, nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej.

Gdzie uzyskam odpis z księgi wieczystej?

Odpis z księgi wieczystej (zwykły lub zupełny) można uzyskać na dwa sposoby:

  • składając stosowny wniosek – osobiście lub korespondencyjnie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą interesującej nas nieruchomości,
  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. W tym celu należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: Ekw.ms.gov.pl.

Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej składa się na urzędowym formularzu KW-ODPIS. Formularz można pobrać nieodpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w siedzibie sądu.

Opłata od wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej

Wysokość opłaty różni się w zależności od rodzaju odpisu z księgi wieczystej (zwykły czy zupełny) oraz sposobu jego dostarczenia (w wersji papierowej lub do samodzielnego wydrukowania).

Opłaty są następujące, od wniosku w postaci papierowej o wydanie:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł.

Od wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o wydanie w celu samodzielnego wydrukowania:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej – 20 zł,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej – 50 zł.

Ubiegając się o wydanie odpisu z księgi wieczystej drogą tradycyjną (w Sądzie Rejonowym) opłatę należy wykonać przed złożeniem wniosku – w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Księgi wieczyste po numerze działki – jak znaleźć?
Księgi wieczyste
Księga wieczysta mieszkania – jakie informacje zawiera?
Księgi wieczyste
Jak znaleźć numer (identyfikator) działki ewidencyjnej?
Brak komentarzy