O serwisie


Serwis Ksiegiwieczyste.edu.pl ma charakter edukacyjny. Jego celem jest dostarczanie wiedzy z zakresu ksiąg wieczystych, a zwłaszcza analizy zawartych w niej wpisów.

W odróżnieniu od pozostałych serwisów, serwis Ksiegiwieczyste.edu.pl skupia się na merytorycznym przedstawieniu i wyjaśnieniu poszczególnych elementów tworzących strukturę księgi wieczystej.

Co ważne, przekazana wiedza teoretyczna poparta jest za każdym razem praktycznym przykładem księgi wieczystej.

Czytelnicy mają do dyspozycji artykuły – każdy z nich poświęcony jest jednemu elementowi lub większej części księgi wieczystej.

Artykuł składa się z:

  • krótkiego opisu poruszanego zagadnienia,
  • przykładu księgi wieczystej z zaznaczonym na niej omawianym elementem i interpretacją konkretnego zapisu.

Interpretacja zapisu dostępna jest po najechaniu myszką na pulsujący punkt widoczny w księdze wieczystej – przykład:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi BY1B / 00084353 / 7
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
B: siedziba sądu BYDGOSZCZ
C: kod wydziału BY1B
D: numer wydziału X
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

 

Serwis dedykowany jest zwłaszcza tym, którzy nie są biegli w analizie zapisów ujętych w treści ksiąg wieczystych, ale chcą w tym kierunku swoją wiedzę pogłębiać.

Uzupełnienie serwisu stanowią artykuły związane z tematyką ksiąg wieczystych.

Uwaga: Ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe w prezentowanych przykładach ksiąg wieczystych zostały zmienione na fikcyjne.