Księgi wieczyste - baza wiedzy

Numer księgi wieczystej – jak znaleźć?


Numer księgi wieczystej – jak znaleźć?
Głosów: 7 (śr. 4.6)

Każdy numer księgi wieczystej jest unikalny i prowadzi do jednej, konkretnej księgi, opisującej stan prawny nieruchomości, dla której jest prowadzona. Nie ma sytuacji, w której ten sam numer księgi wieczystej prowadziłby do dwóch różnych dokumentów.

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej i jak go znaleźć?

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Numer księgi wieczystej – co oznacza?

Numer księgi wieczystej składa się z trzech części oddzielonych od siebie ukośnikami, np.: WA2M/00012345/1.

Na początku numeru księgi wieczystej znajdują się 4 znaki – dwie litery, cyfra i ponownie litera. Jest to skrót kodu wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą. Podany w przykładzie skrót WA2M określa Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów.

Następnie widzimy 8 cyfr, np. 00012345 – jest to numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych. Dosyć często jest to stary numer księgi wieczystej prowadzonej kiedyś wyłącznie w formie papierowej, który po zmigrowaniu do wersji elektronicznej został przekształcony na numer elektronicznej księgi wieczystej (uzupełniono go o taką ilość zer z przodu, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem).

Ostatnia, trzecia część numeru księgi wieczystej, to jedna cyfra – tzw. cyfra kontrolna, nadawana automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zakładał bądź migrował księgę wieczystą.

Przeczytaj: Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?

Numer księgi wieczystej – jak do niego dotrzeć?

Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych jest publiczny, jawny. Kto zna numer księgi wieczystej, ten może bezpłatnie zapoznać się z jej treścią. Wystarczy wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do – prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i tam pobrać ją do przeglądania.

Jeśli nie znamy numeru księgi wieczystej, a jesteśmy w stanie wykazać interes prawny do nieruchomości (tzn. w jakiś konkretny sposób jesteśmy z tą nieruchomością związani, np. nasze prawa są wpisane w treści księgi lub oczekują na wpisanie w wyniku orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej, aktu notarialnego, itp.), to możemy udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości i tam złożyć stosowny wniosek w celu wydania odpisu z księgi wieczystej. W takiej sytuacji konieczna jest też znajomość podstawowych danych identyfikujących nieruchomość – np. jej adres administracyjny, numer ewidencyjny działki, itp. Uzyskanie odpisu w postaci papierowej wiąże się z wniesieniem w sądzie opłaty 30 zł (dla odpisu zwykłego księgi wieczystej) lub 60 zł (dla odpisu zupełnego księgi wieczystej).

Najszybszym sposobem dotarcia do numeru księgi wieczystej jest skorzystanie z internetowej wyszukiwarki ksiąg wieczystych: https://ksiegi-wieczyste-online.pl. Numer interesującej nas księgi wieczystej poznamy po podaniu adresu nieruchomości lub numeru działki. Jest to usługa płatna. Na ten moment koszt poznania numeru jednej księgi wynosi 39,99 zł.

Przeczytaj również: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Kod żądania w księdze wieczystej – co oznacza?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Interes prawny – wgląd do akt księgi wieczystej
Brak komentarzy