Księgi wieczyste

Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?


Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Głosów: 2 (śr. 5)

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości, możemy dotrzeć na podstawie numeru księgi wieczystej.

Pierwsza część numeru księgi wieczystej to czteroznakowy kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym księga została założona i jest prowadzona.

W rozszyfrowaniu tego kodu pomoże załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. (poz. 1411), zawierający oznaczenia kodów Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.

Zobacz pełną listę kodów Wydziałów Ksiąg Wieczystych.

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste
Hipoteka przymusowa – czym jest i co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Służebność osobista mieszkania – co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Jak znaleźć numer (identyfikator) działki ewidencyjnej?
Brak komentarzy