Księgi wieczyste - baza wiedzy

2 sprawdzone rady, jak znaleźć numer działki ewidencyjnej


2 sprawdzone rady, jak znaleźć numer działki ewidencyjnej
Głosów: 9 (śr. 4.3)

Każda działka ewidencyjna posiada unikalny numer, zwany również identyfikatorem. Identyfikator działki precyzyjnie określa jej położenie.

Identyfikator działki ewidencyjnej – budowa

Pełny identyfikator działki zbudowany jest według schematu WWPPGG_R.XXXX.NR. Symbole oznaczają kolejno:

  • WW – kod województwa,
  • PP – kod powiatu w województwie,
  • GG – kod gminy w powiecie,
  • R. – typ gminy (np. miejska, wiejska, dzielnica),
  • XXXX – numer obrębu ewidencyjnego w gminie,
  • NR – numer działki w obrębie ewidencyjnym.

Dla przykładu, działka o numerze 143207_2.0031.350 położona jest w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, gminie Stare Babice, obrębie ewidencyjnym Zielonki Wieś.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Jak znaleźć identyfikator/numer działki ewidencyjnej?

Pełny identyfikator działki można ustalić samodzielnie odnajdując go za pomocą serwisu GEOPORTAL lub udając się do właściwego wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów.

1. Ustalenie identyfikatora działki ewidencyjnej za pomocą serwisu GEOPORTAL

W tym celu należy wejść na stronę http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. Na widocznej mapie Polski staramy się zlokalizować obszar, w którym położona jest interesująca nas działka.

W znajdującym się po prawej stronie okienku “Szukaj” wpisujemy nazwę gminy, miasta, wsi lub dzielnicy, w której położona jest “nasza” działka i klikamy przycisk „Szukaj”.

System wyświetli nam w postaci listy wyniki zawierające wyszukiwaną nazwę:

Numer działki ewidencyjnej - Geoportal - krok 1.

Numer działki ewidencyjnej – Geoportal – krok 1.

Klikamy w nazwę lokalizacji, która nas interesuje. Portal przeniesie nas do widoku mapy z danym obszarem, na którym czerwonymi liniami zaznaczone są kontury poszczególnych działek. Na każdej z nich widoczny jest numer ewidencyjny.

Klikając na mapie lewym przyciskiem myszy możemy ją przesuwać w dowolnym kierunku w celu odnalezienia na niej “naszej” działki.

Znając lokalizację naszej działki w terenie, odszukujemy ją na mapie i odczytujemy jej numer ewidencyjny.

W celu poznania jej pełnego identyfikatora w menu, zamieszczonym po lewej stronie mapy, klikamy na zieloną literkę ”I” (identyfikacja). Następnie przenosimy kursor myszki na pole naszej działki i klikamy lewym przyciskiem w numer działki. Pojawi się okienko z podanym pełnym numerem działki ewidencyjnej:

Numer działki ewidencyjnej - Geoportal - krok 2.

Numer działki ewidencyjnej – Geoportal – krok 2.

Po kliknięciu na strzałkę (>) poznajemy więcej danych dotyczących położenia danej działki:

Numer działki ewidencyjnej - Geoportal - krok 3.

Numer działki ewidencyjnej – Geoportal – krok 3.

2. Ustalenie identyfikatora działki ewidencyjnej w PEG

W celu ustalenia pełnego identyfikatora działki możemy się również udać do odpowiedniego wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia działki.

Tam należy poprosić o zlokalizowanie i ustne podanie numeru ewidencyjnego interesującej nas działki. Takie prośby zazwyczaj są spełniane. Zwłaszcza, że uzyskana informacja ogranicza się tylko do numeru ewidencyjnego działki – nie pozyskamy w ten sposób nazwiska właściciela działki czy też numeru jej księgi wieczystej. Aby uzyskać tak szczegółowe dane należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów, a przy jego składaniu wykazać interes prawny do nieruchomości.

Księga wieczysta po numerze działki ewidencyjnej

Znajomość pełnego numeru ewidencyjnego działki (identyfikatora) w znacznym stopniu ułatwia dotarcie do numeru księgi wieczystej danej działki.

Jeśli nie jesteśmy w stanie wykazać interesu prawnego do nieruchomości najszybszą drogą do pozyskania numeru księgi wieczystej danej działki jest skorzystanie z serwisu https://ksiegi-wieczyste-online.pl.

W zakładce “Po numerze działki” wpisujemy znany nam pełny identyfikator działki.

Listę wyników, wśród których znajdzie się również szukana przez nas działka, otrzymamy po kliknięciu “Szukaj”. Po odnalezieniu tej działki klikamy w jej częściowo zakryty numer księgi wieczystej. Po uiszczeniu wskazanej opłaty serwis wyświetli nam pełny numer księgi wieczystej szukanej nieruchomości.

Po odkryciu numeru księgi wieczystej możemy ją od razu pobrać do przeglądania w ramach serwisu https://ksiegi-wieczyste-online.pl/ lub możemy w tym celu skorzystać ze strony prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do).

Przeczytaj: Księgi wieczyste po adresie – jak znaleźć?

Zdjęcie: Picjumbo.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księga wieczysta po adresie – jak znaleźć?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?
Brak komentarzy