Księgi wieczyste

Księgi wieczyste po nazwisku


Księgi wieczyste po nazwisku
Głosów: 8 (śr. 4.8)

Księgi wieczyste, jako szczególne rejestry prawne prowadzone dla nieruchomości, są jawne. Jest to jedna z podstawowych zasad rządzących instytucją ksiąg wieczystych – jasno stanowi o tym Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

“Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.”

Wspomniana Ustawa równie precyzyjnie określa, że każdy kto zna numer księgi wieczystej, może ją przeglądać. Oznacza to, że aby móc sprawdzić zawartość księgi wieczystej danej nieruchomości, nie jest konieczne bycie jej właścicielem lub współwłaścicielem.

Czy można znaleźć numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela?

Ze względu na różne sytuacje losowe zdarza się, że powstaje potrzeba dotarcia do księgi wieczystej nieruchomości (a dokładnie mówiąc do jej numeru), której znamy wyłącznie nazwisko właściciela. Czy jest to możliwe?

Odpowiedź brzmi: nie. Nie jest to możliwe ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych.

Rozszerzone kompetencje w zakresie wyszukiwania ksiąg wieczystych, nie tylko na podstawie ich numerów, posiadają wybrane grupy podmiotów, które realizując zadania ustawowe, mogą ubiegać się o zgodę Ministra Sprawiedliwości na wielokrotny, nieograniczony w czasie dostęp do wyszukiwania ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Grupy, o których mowa, wskazane są w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Należą do nich m.in. sądy, prokuratura, organy podatkowe, komornicy sądowi, notariusze, CBA, Policja, ZUS.

Przeczytaj: Jak ustalić nazwisko właściciela działki?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Posiadanie numeru księgi wieczystej jest kluczowe – znając numer KW możemy skorzystać z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości (Ekw.ms.gov.pl) i tam bezpłatnie pobrać daną księgę wieczystą do przeglądania.

Ustaliliśmy, że dotarcie do numeru księgi wieczystej po nazwisku właściciela jest niemożliwe. Powstaje zatem pytanie, jak w inny sposób odnaleźć numer KW?

W uzyskaniu informacji o numerze księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości pomocne mogą się okazać dwie instytucje państwowe, właściwe dla miejsca położenia nieruchomości:

  • Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
  • Państwowa Ewidencja Gruntów.

W każdej z nich, składając stosowny wniosek, musimy się wykazać interesem prawnym do nieruchomości, co w niektórych przypadkach może się okazać niemożliwe.

Przeczytaj: Księga wieczysta po numerze działki – jak znaleźć?

Księgi wieczyste po adresie lub numerze działki

Coraz częściej praktykowanym sposobem wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych jest korzystanie z serwisów internetowych, umożliwiających dotarcie do numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Jednym z nich jest serwis: https://ksiegiwieczyste.pl/.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest szybkie i wygodne dotarcie do poszukiwanych danych bez konieczności udawania się do instytucji państwowej.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?
Księgi wieczyste
Kod żądania w księdze wieczystej – co oznacza?
Brak komentarzy