Księgi wieczyste

Księga wieczysta mieszkania – jakie informacje zawiera?


Księga wieczysta mieszkania – jakie informacje zawiera?
Głosów: 8 (śr. 4.8)

Z księgą wieczystą konkretnego mieszkania chcemy się najczęściej zapoznać w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani jego kupnem. Jakie informacje w niej znajdziemy?

Budowa księgi wieczystej mieszkania

Na wstępie należy podkreślić, że budowa księgi wieczystej jest taka sama dla każdego rodzaju nieruchomości – mieszkania, domu, działki, itd. Składają się na nią cztery działy oraz tzw. Okładka.

Rodzaj nieruchomości wypływa jednak na to, które rubryki księgi wieczystej są uzupełnione. Dla przykładu, w przypadku księgi wieczystej prowadzonej dla działki, podrubryki związane z opisem lokalu (Podrubryka 1.4.4 – Lokal) będą zawierały informację “Brak wpisu” – co jest rzeczą oczywistą.

Co zatem powie nam księga wieczysta o mieszkaniu i jej właścicielu bądź właścicielach?

Okładka – Oznaczenie księgi wieczystej

Z “Okładki” księgi wieczystej dowiemy się, jaki jest numer danej księgi. Poznamy również nazwę i kod wydziału Sądu Rejonowego, który zajmuje się jej prowadzeniem (tam w razie potrzeby znajdziemy wersję papierową danej księgi oraz jej akta).

Kolejna informacja, to “Typ księgi” wskazujący na rodzaj nieruchomości lub formę prawa, dla którego księga wieczysta jest prowadzona. W przypadku mieszkania znajdziemy tu zazwyczaj jeden z poniższych wpisów:

 • Lokal stanowiący odrębną nieruchomość” – gdzie “odrębna nieruchomość” oznacza pełne (a właściwie najpełniejsze) prawo do nieruchomości,
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” – jest to ograniczone prawo rzeczowe, podmiotom wpisanym do księgi wieczystej przysługuje prawo do korzystania i rozporządzania mieszkaniem, jego właścicielem wciąż jednak pozostaje Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Z rubryki “Dane o założeniu księgi wieczystej” dowiemy się, w wyniku jakiej sytuacji (dotyczącej lokalu), nastąpiło jej założenie. Możemy się tutaj spotkać m.in. z wpisem informującym o założeniu księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu, w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej, czy też założenia księgi dla nieruchomości, dla której wcześniej nie była prowadzona księga wieczysta.

“Chwila zapisania księgi” to data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. „Chwila ujawnienia księgi” to data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej.

Zobacz, jak wygląda Okładka przykładowej księgi wieczystej mieszkania:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi TO1T / 00084588 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W TORUNIU
B: siedziba sądu TORUŃ
C: kod wydziału TO1T
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2008-05-13-14.23.10.917624
3. Chwila ujawnienia księgi 2008-05-13-14.23.10.917624
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Okładka przykładowej księgi wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przeczytaj: Numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości

Analizując ten dział księgi wieczystej poznamy dokładną lokalizację mieszkania, określoną przez:

 • położenie nieruchomości: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica
 • jej adres: ulica, numer budynku, numer lokalu.

Z rubryk opisujących lokal dowiemy się, z ilu pomieszczeń (zwanych izbami) i jakiego rodzaju (np. kuchnia, pokój, przedpokój, łazienka) składa się mieszkanie. W tym miejscu będą również wpisane pomieszczenia przynależne do mieszkania, np. piwnica, komórka lokatorska, miejsce postojowe.

Oprócz tego dowiemy się, na którym piętrze (kondygnacji) mieszkanie jest położone oraz jaki ma metraż łącznie z metrażem pomieszczeń przynależnych (Rubryka 1.5.1 – Obszar).

Warto również zwrócić uwagę na pole “Przeznaczenie lokalu” – w przypadku mieszkania musi się tutaj znajdować informacja “Lokal mieszkalny”.

Sekcja “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” powie nam, na podstawie jakich dokumentów zostały dokonane wpisy w tej części księgi wieczystej, np. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz umowa o przeniesienie jego własności w formie aktu notarialnego. Dowiemy się także, przez którego Notariusza akt został sporządzony oraz kiedy (konkretna data).

Zobacz, jak wygląda Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości w przykładowej księdze wieczystej mieszkania:

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 1 KUJAWSKO-POMORSKIE
3. Powiat 1 M. TORUŃ
4. Gmina 1 TORUŃ M.
5. Miejscowość 1 TORUŃ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 1 A. ASNYKA
3. Numer budynku 1 12
4. Numer lokalu 1 48
5. Przeznaczenie lokalu 1 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1 POKÓJ
B: liczba izb 1 2
2. A: rodzaj izby 1 KUCHNIA
B: liczba izb 1 1
3. A: rodzaj izby 1 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1 1
4. A: rodzaj izby 1 ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia 1 PIWNICA NR 148 O POW. 2,08 M2
B: liczba pomieszczeń 1 1
8. Kondygnacja 1 3,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1 TO1T / 00019030 / 1
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 45,3900 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00016190 / 08 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA O PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI
2. Data sporządzenia 2008-03-03
3. Nazwa organu NOT. M. SZYCZEWSKA, REP. A. NR 1240/2008
4. Siedziba organu TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi TO1T / 00084588 / 3

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-03-06 10:14:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00016190 / 08 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-06-13-14.23.10.917624
Wpisujący Imię STANISŁAW
Nazwisko DZIURLIKOWSKI
Stanowisko REF

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości w przykładowej księdze wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością

W przypadku księgi wieczystej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość w tym dziale określona jest wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, z których właściciele lokali nie korzystają na wyłączność. Mowa m.in. o instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, windach, dachu czy elewacji budynku.

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej obliczana jest jako iloraz powierzchni mieszkania oraz przynależnych do niego pomieszczeń (liczba podana w Rubryce 1.5.1. – Obszar) i sumy powierzchni wszystkich lokali wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami znajdującymi się w danej nieruchomości.

W przypadku księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Podrubryce 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej znajdziemy nazwę, siedzibę oraz REGON spółdzielni mieszkaniowej, która jest właścicielem lokalu.

Na końcu działu znajdziemy ponownie informację o dokumentach, które stanowiły podstawę dokonanych wpisów.

Zobacz, jak wygląda Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością w przykładowej księdze wieczystej mieszkania:

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 2 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 2 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 2 4539 / 267467
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
C: numer księgi wieczystej 2 TO1T / 00019030 / 1
D: numer udziału w prawie 2 18
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00016190 / 08 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA O PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI
2. Numer rep A 1340/2008
3. Data sporządzenia 2008-03-03
Notariusz 4. Imię pierwsze MIROSŁAWA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZYCZEWSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-3
10. Numer księgi TO1T / 00084588 / 3

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-03-06 10:14:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00016190 / 08 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-06-13-14.23.10.917624
Wpisujący Imię STANISŁAW
Nazwisko DZIURLIKOWSKI
Stanowisko REF

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością w przykładowej księdze wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział II – Własność

Informacje w tym dziale odpowiedzą nam na pytanie – kto jest właścicielem mieszkania? Czy jest on jeden, a może jest ich kilku?

Dosyć często spotykaną sytuacją jest, że jako rodzaj wspólności podana jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Oznacza to, że właścicielami danego mieszkania są osoby w związku małżeńskim, w którym obowiązuje współwłasność majątkowa. Właścicieli jest zatem dwóch – każdy z nich ma taki sam, równy udział (1/1) w prawie własności lokalu. W przypadku chęci sprzedaży mieszkania oboje muszą wyrazić na to zgodę.

Jeśli właścicielem mieszkania jest osoba fizyczna (bądź osoby – tak, jak w małżeństwie), księga wieczysta przedstawi nam jej:

 • imię pierwsze,
 • imię drugie (jeśli jest nadane),
 • nazwisko,
 • imię ojca,
 • imię matki,
 • PESEL (nie zawsze jest podany).

Bardzo ważna jest także informacja ujawniająca dokument, na podstawie którego właściciel mieszkania wszedł w jego posiadanie, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, itp.

Zobacz, jak wygląda Dział II – Własność w przykładowej księdze wieczystej mieszkania:

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 2 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 MARIA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 PODOLSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 LESŁAW
7. Imię matki 2 KATARZYNA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 TADEUSZ
3. Imię drugie 2 STANISŁAW
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 PODOLSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 EUGENIUSZ
7. Imię matki 2 HELENA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00002566 / 00 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY
2. Numer rep A
3. Data sporządzenia 2000-01-12
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 13
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2000-01-18 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00002566 / 00 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2000-02-11 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział II – Własność w przykładowej księdze wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

Idealnie jest wtedy, gdy Dział III księgi wieczystej mieszkania nie posiada żadnych wpisów. W przeciwnym razie, w przypadku chęci zakupu takiego mieszkania musimy dążyć do poznania okoliczności powstania wpisów i najlepiej ich wykreślenia.

Jak sama nazwa Działu wskazuje, analizując treść księgi wieczystej mieszkania, możemy tutaj natrafić na wpisy dotyczące praw (np. prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy), roszczeń (np. roszczenie o przeniesienie własności) ustanowionych na rzecz osób trzecich w stosunku do danego mieszkania, a także ograniczeń w rozporządzaniu lokalem (np. sądowy zakaz sprzedaży nieruchomości) czy też ostrzeżeń (np. ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej).
Kilka z nich omówiłam w osobnych artykułach:

Zobacz, jak wygląda Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia w przykładowej księdze wieczystej mieszkania:

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 10 3
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 10 OSTRZEŻENIE
2. Treść wpisu 10 WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM 3195/14.
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 10 FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
2. Siedziba 10 WROCŁAW
3. REGON
4. Stan przejściowy
5. KRS

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
10 Dane o wniosku DZ. KW. / EL1E / 00023634 / 16 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy WEZWANIE DO ZAPŁATY NALEŻNOŚCI
2. Sygnatura KM 3195/14
3. Data wydania 2016-01-26
4. Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ELBLĄGU – JACEK BORTNIK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 164
6. Numer księgi EL1E / 00064971 / 5

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
9. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2016-10-21 08:02:13
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika EL1E / 00023634 / 16 / 001 WWEGZ
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 83-84
6. Numer księgi EL1E / 00064971 / 5
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2016-10-27-17.38.54.146314
Wpisujący Imię SYLWIA
Nazwisko PLAGO
Stanowisko REF

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia w przykładowej księdze wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Dział IV – Hipoteka

Dział IV księgi wieczystej powie nam, czy dane mieszkanie jest obciążone hipoteką (a może nie tylko jedną hipoteką) – np. w wyniku umowy kredytowej. Szczegóły obciążenia poznamy przeglądając Podrubrykę 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia). Znajdziemy tam następujące informacje:

 • rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna, hipoteka przymusowa),
 • suma (wysokość) hipoteki,
 • waluta,
 • stosunek prawny hipoteki (np. umowa o pożyczkę, umowa kredytu).

W dalszej części Działu IV przeczytamy, kto jest wierzycielem hipotecznym – czyli podmiotem udzielającym kredytu, pożyczki, itp. Poznamy jego nazwę, siedzibę i REGON. A z części “Wnioski i podstawy wpisów” dowiemy się, na podstawie jakiego dokumentu hipotek została wpisana do księgi wieczystej.

Zobacz, jak wygląda Dział IV – Hipoteka w przykładowej księdze wieczystej mieszkania:

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 10 6
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 10 HIPOTEKA UMOWNA
2. Suma 10 214333,33
3. Suma słownie 10 DWIEŚCIE CZTERNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY 33/100
4. Waluta sumy 10
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 10 1
B: wierzytelność 1. 10 KAPITAŁ POŻYCZKI, ODSETKI, OPŁATY I PROWIZJE, INNE KOSZTY BANKU
C: stosunek prawny 1. 10 UMOWA O POŻYCZKĘ Z DNIA 16.10.2011 R. NR DKH366726347
9. Termin zapłaty
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 10 BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
2. Siedziba 10 BYDGOSZCZ
3. REGON 10 00248247000000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 5

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
10 Dane o wniosku DZ. KW. / BY1B / 00067219 / 11 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2011-10-16
4. Wystawca BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA W BYDGOSZCZY
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 101
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
9. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2011-10-18 08:31:29
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika BY1B / 00067219 / 11 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 99-100
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2011-10-19-07.39.55.659296
Wpisujący Imię ŁUKASZ
Nazwisko SZEMPLIŃSKI
Stanowisko REF

 

Źródło: Ksiegiwieczyste.pl – Dział IV – Hipoteka w przykładowej księdze wieczystej. Dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Wzmianki

Na początku każdego z wymienionych działów może znajdować się również tzw. Wzmianka, która informuje o tym, że do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej – nie można tego lekceważyć. Po rozpatrzeniu wniosku przez Sąd wzmianka zostanie zastąpiona właściwym wpisem – jest to zatem ostrzeżenie przed tym, że treść przeglądanej księgi wieczystej ulegnie zmianie.

Przeczytaj także: Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste
Numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości
Księgi wieczyste
Służebność osobista mieszkania – co oznacza ten wpis
Księgi wieczyste
Umowa o dożywocie – na czym polega?
Brak komentarzy