Księgi wieczyste - baza wiedzy

Kod żądania w księdze wieczystej – co oznacza?


Kod żądania w księdze wieczystej – co oznacza?
Głosów: 1 (śr. 5)

Każdy dział elektronicznej księgi wieczystej zakończony jest “Zestawieniem rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów”. Jedną z rubryk tego zestawienia stanowi „Kod żądania”.

Kod żądania to nic innego, jak pięcioliterowy skrót określający rodzaj wpisu do księgi wieczystej.

Przykładowo, kod żądania WHIPO to skrót, do którego przypisana jest treść żądania:

IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki.

Skrót ten może być zamieszczony wyłącznie w dziale czwartym księgi wieczystej.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Pełna lista kodów żądania

W elektronicznej księdze wieczystej kody żądania widoczne są przy wywołaniu zupełnej treści księgi wieczystej. Zobacz pełną listę kodów żądania wpisów w elektronicznej księdze wieczystej wraz z objaśnieniami: LISTA KODÓW ŻĄDANIA.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do objaśnień przykładowych kodów żądania w księdze wieczystej:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi LD1M / 00003965 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
B: siedziba sądu ŁÓDŹ
C: kod wydziału LD1M
D: numer wydziału XVI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZASTOSOWANE DO PRZEPISU PARAGRAFU 6 ROZP. MIN. SPRAWIEDL. Z DNIA 26.XI. 1946R. O URZĄDZENIU KSIĄG WIECZYSTYCH I ROZP. MIN. SPRAWIEDL. 28.VI.1947 R. O CZASOWYM ZAWIESZENIU NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW O OZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI.
2. Chwila zapisania księgi 2008-05-13-14.34.11.629217
3. Chwila ujawnienia księgi 2008-05-23-14.10.40.635624
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1953-11-21
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 8 ŁÓDZKIE
3. Powiat 8 M. ŁÓDŹ
4. Gmina 8 ŁÓDŹ M.
5. Miejscowość 1 ŁÓDŹ
6. Dzielnica 8 ŁÓDŹ – GÓRNA

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki 9
2. Numer działki 9 296/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego 4 G-29
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 1 STALOWA 2A
6. Sposób korzystania 4 B – TERENY MIESZKANIOWE
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator budynku
2. Identyfikator działki 1.
3. Położenie 1. 7, 8 1
4. Dane adresowe 1. A: nazwa ulicy
(alei, placu)
7, 8 STALOWA
B: numer porządkowy budynku 7, 8 2A
5. Liczba kondygnacji 7, 8 1,0
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku 7, 8 200,0000 M2
8. Przeznaczenie budynku 7, 8 BUDYNEK MIESZKALNY
9. Dalszy opis budynku Numer księgi 1. / /
10. Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 7, 8 NIE
12. Odłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi / /
13. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / /
14. Informacja o wyodrębnionych lokalach 1. A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej / /
15. Części wspólne po wyodrębnieniu lokali

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 9 0,0576 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej 9
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00004536 / 85 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia 1985-05-09
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00001725 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS I WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
2. Data sporządzenia 2010-01-18
3. Nazwa organu MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
4. Siedziba organu ŁÓDŹ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
7 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00002284 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY OBEJMUJĄCE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
2. Data sporządzenia
3. Nazwa organu
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 76-77
6. Numer księgi / /
8 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00002284 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS I WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
2. Data sporządzenia 2010-01-18
3. Nazwa organu MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
4. Siedziba organu ŁÓDŹ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
9 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00024776 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS I WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ NR 6882
2. Data sporządzenia 2010-06-22
3. Nazwa organu MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
4. Siedziba organu ŁÓDŹ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 91
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1985-07-30 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004156 / 85 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1985-08-07 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-18 14:57:31
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1M / 00001725 / 10 / 001 UJAWB
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 62-65
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-21-11.08.25.849834
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko KĘPIŃSKA
Stanowisko SSR
7. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-26 14:52:09
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1M / 00002284 / 10 / 001 UJAWB
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 76-77
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-28-13.57.59.314155
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko KĘPIŃSKA
Stanowisko SSR
8. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-06-23 14:57:08
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1M / 00024776 / 10 / 001 WPOGN
4. Czy z urzędu TAK
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 90
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-09-27-13.37.31.786509
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko KĘPIŃSKA
Stanowisko SSR

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 2 / 8
3. Rodzaj wspólności 2 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
2. 1. Numer udziału w prawie 3 3
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 3 / 8
3. Rodzaj wspólności 3 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
3. 1. Numer udziału w prawie 3 4
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 8
3. Rodzaj wspólności 3 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
4. 1. Numer udziału w prawie 10 5
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 10 14 / 80
3. Rodzaj wspólności 10 WSPÓLNOŚĆ UMOWNA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA ROZSZERZONA
5. 1. Numer udziału w prawie 10 6
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 10 6 / 80
3. Rodzaj wspólności 10 WSPÓLNOŚĆ UMOWNA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA ROZSZERZONA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. 3 3
3. 10 5
2. Imię pierwsze 2, 3 JANINA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 DĘBSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 WALDEMAR
7. Imię matki 2, 3 JADWIGA
8. PESEL
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. 3 3
3. 10 5
2. Imię pierwsze 2, 3 WITOLD
3. Imię drugie 2, 3 JÓZEF
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 DĘBSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 MARIAN
7. Imię matki 2, 3 JANINA
8. PESEL
3. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 4
2. 10 6
2. Imię pierwsze 2, 3 MARCIN
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2, 3 GRABOWSKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2, 3 WALDEMAR
7. Imię matki 2, 3 JADWIGA
8. PESEL
4. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 4
2. 10 6
2. Imię pierwsze 3 ANNA
3. Imię drugie 3 JANINA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 GRABOWSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 JANUSZ
7. Imię matki 3 MARIA
8. PESEL

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003065 / 85 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy UMOWA DAROWIZNY
2. Sygnatura
3. Data wydania 1985-06-21
4. Wystawca
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt DOK.6
6. Numer księgi / /
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003811 / 96 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY
2. Numer rep A 833/96
3. Data sporządzenia 1996-03-14
Notariusz 4. Imię pierwsze
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 37-38
10. Numer księgi / /
10 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00018759 / 12 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY I UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE
2. Numer rep A 5075/2012
3. Data sporządzenia 2012-05-16
Notariusz 4. Imię pierwsze MARIUSZ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego WRÓBLEWSKI
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba ŁÓDŹ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 100-102
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003065 / 85 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1985-06-21 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1996-03-18 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003811 / 96 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1997-10-28 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
9. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2012-05-18 12:45:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1M / 00018759 / 12 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 100-102
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2012-05-31-11.16.35.342057
Wpisujący Imię ANETA
Nazwisko CZEKAJŁO
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 5 6
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5 HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA
2. Suma 5 50000,00
3. Suma słownie 5 PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
4. Waluta sumy 5
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 5 1
B: wierzytelność 1. 5 ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 5 2015-01-14
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje 5 UMOWA KREDYTOWA Z DNIA 15 STYCZNIA 2010R NR 8/10/WN5/OA
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 5 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA ODDZIAŁ W ŁODZI
2. Siedziba 5 WARSZAWA
3. REGON
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 6 7
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 6 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 6 25000,00
3. Suma słownie 6 DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY
4. Waluta sumy 6
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 6 1
B: wierzytelność 1. 6 ZABEZPIECZENIE SPŁATY ODSETEK I INNYCH NALEŻNOŚCI UBOCZNYCH
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 6 2015-01-14
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje 6 UMOWA KREDYTOWA Z DNIA 15 STYCZNIA 2010R NR 8/10/WN5/OA
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 6 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA ODDZIAŁ W ŁODZI
2. Siedziba 6 WARSZAWA
3. REGON
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Pole 4.7.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 5

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
5 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00001725 / 10 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2010-01-15
4. Wystawca BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA ODDZIAŁ W ŁODZI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 66
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / LD1M / 00001725 / 10 / 003
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2010-01-15
4. Wystawca BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA ODDZIAŁ W ŁODZI
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 66
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-18 14:57:31
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1M / 00001725 / 10 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 62-65
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-21-11.08.25.849834
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko KĘPIŃSKA
Stanowisko SSR
6. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-18 14:57:31
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1M / 00001725 / 10 / 003 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 62-65
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-21-11.08.25.849834
Wpisujący Imię JOANNA
Nazwisko KĘPIŃSKA
Stanowisko SSR

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak zbudowana jest księga wieczysta?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?
Brak komentarzy