Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?


Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Oceń ten artykuł

W II dziale księgi wieczystej, pt. “Własność”, zawarte są informacje dotyczące właściciela (właścicieli) nieruchomości, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta.

Przeglądając zawartość tego działu, dowiemy się m. in.:

  • czy właściciel nieruchomości jest tylko jeden czy może jest ich kilku,
  • jakie przysługują im udziały,
  • czy jest to Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, czy może osoba fizyczna,
  • jaka jest podstawa nabycia prawa do nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna, spadek).

Jeżeli nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste dowiemy się również, kto jest jej wieczystym użytkownikiem.

W przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna (lub osoby fizyczne), w księdze wieczystej podane jest jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do II działu księgi wieczystej – WŁASNOŚĆ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi KI1L / 00113215 / 7
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W KIELCACH
B: siedziba sądu KIELCE
C: kod wydziału KI1L
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2008-01-11-14.03.33.821419
3. Chwila ujawnienia księgi 2008-01-11-14.03.33.821419
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 2 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 1 ŚWIĘTOKRZYSKIE
3. Powiat 1 M. KIELCE
4. Gmina 1 MIASTO KIELCE
5. Miejscowość 1 KIELCE
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 1, 2 LUBELSKA
3. Numer budynku 1, 2 33
4. Numer lokalu 1, 2 8
5. Przeznaczenie lokalu 1, 2 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1, 2 POKÓJ
B: liczba izb 1, 2 2
2. A: rodzaj izby 1, 2 ŁAZIENKA
B: liczba izb 1, 2 1
3. A: rodzaj izby 1, 2 KUCHNIA
B: liczba izb 1, 2 1
4. A: rodzaj izby 1, 2 KORYTARZ
B: liczba izb 1, 2 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia 1, 2 KOMÓRKA LOKATORSKA K 8
B: liczba pomieszczeń 1, 2 1
8. Kondygnacja 1, 2 2,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1, 2 KI1L / 00086491 / 7
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1, 2 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 2 51,8400 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / KI1L / 00017253 / 07 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW NR GNG.VI.73100-577/07
2. Data sporządzenia 2007-10-17
3. Nazwa organu PREZYDENT MIASTA KIELCE
4. Siedziba organu KIELCE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 9
6. Numer księgi KI1L / 00113215 / 7
2 Dane o wniosku DZ. KW. / KI1L / 00017253 / 07 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI REP A 5438/2007
2. Data sporządzenia 2007-10-30
3. Nazwa organu KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ZDZISŁAWY KOSIŃSKIEJ
4. Siedziba organu KIELCE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 2-4
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2007-10-31 14:59:43
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KI1L / 00017253 / 07 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 2-5,9
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-01-11-14.03.33.821419
Wpisujący Imię MAGDALENA
Nazwisko BIESZCZAD
Stanowisko REF

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 3 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 3 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 3 5284 / 169054
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
C: numer księgi wieczystej 3 KI1L / 00086491 / 7
D: numer udziału w prawie 3 17
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / KI1L / 00017253 / 07 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
2. Numer rep A 5438/2007
3. Data sporządzenia 2007-10-30
Notariusz 4. Imię pierwsze ZDZISŁAWA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOSIŃSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KIELCE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 2-4
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2007-10-31 14:59:43
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KI1L / 00017253 / 07 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 2-5,9
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-01-11-14.03.33.821419
Wpisujący Imię MAGDALENA
Nazwisko BIESZCZAD
Stanowisko REF

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 3 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 1
2. Imię pierwsze 3 STANISŁAW
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 KRAWIEC
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 WŁADYSŁAW
7. Imię matki 3 ANTONINA
8. PESEL 3 57071203174
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 1
2. Imię pierwsze 3 ANNA
3. Imię drugie 3 ZOFIA
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 KRAWIEC
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 EDWARD
7. Imię matki 3 MARIA
8. PESEL 3 62052504254

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / KI1L /00017253 / 07 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
2. Numer rep A 5438/2007
3. Data sporządzenia 2007-10-30
Notariusz 4. Imię pierwsze ZDZISŁAWA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KOSIŃSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KIELCE
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 2-4
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2007-10-31 14:59:43
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KI1L /00017253 / 07 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 2-5,9
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-01-11-14.03.33.821419
Wpisujący Imię MAGDALENA
Nazwisko BIESZCZAD
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Brak wpisu

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 4 1
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 4 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 4 154357,24
3. Suma słownie 4 STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM 24/100
4. Waluta sumy 4
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 4 1
B: wierzytelność 1. 4 KREDYT, ODSETKI, OPŁATY I KOSZTY
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 4 2016-09-30
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 4 SANTANDER CONSUMER BANK S.A.WE WROCŁAWIU
2. Siedziba 4 WROCŁAW
3. REGON 4 01273693800000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / KI1L / 00001317 / 08 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2006-10-03
4. Wystawca SANTANDER CONSUMER BANK S.A. WE WROCŁAWIU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 22
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-01-22 13:46:57
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KI1L / 00001317 / 08 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 19-20
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-03-20-10.21.21.868785
Wpisujący Imię Małgorzata
Nazwisko Juszczak
Stanowisko REF

 

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Hipoteka przymusowa – czym jest i jak wygląda wpis w księdze wieczystej?
Brak komentarzy