Księgi wieczyste

Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?


Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Głosów: 1 (śr. 5)

„Własność” – Dział II księgi wieczystej

W II dziale księgi wieczystej, pt. “Własność”, zawarte są informacje dotyczące właściciela (właścicieli) nieruchomości, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta.

Przeglądając zawartość tego działu, dowiemy się m. in.:

  • czy właściciel nieruchomości jest tylko jeden czy może jest ich kilku,
  • jakie przysługują im udziały,
  • czy jest to Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, czy może osoba fizyczna,
  • jaka jest podstawa nabycia prawa do nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna, spadek).

Jeżeli nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste dowiemy się również, kto jest jej wieczystym użytkownikiem.

W przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna (lub osoby fizyczne), w księdze wieczystej podane jest jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL (nie zawsze).

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste
Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Księgi wieczyste
Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Księgi wieczyste
5 mitów o księgach wieczystych
Brak komentarzy