Księgi wieczyste

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?


Jak znaleźć numer księgi wieczystej?
Głosów: 5 (śr. 4.8)

Księga wieczysta to podstawowy dokument pozwalający wstępnie zweryfikować stan prawny nieruchomości, dla której jest prowadzona. Aby móc zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej, konieczna jest znajomość jej numeru.

Jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej, aby sprawdzić jej zawartość i tym samym uniknąć przykrych niespodzianek przy zakupie nieruchomości?

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej zbudowany jest według schematu XXXX/XXXXXXXX/X, na który składają się:

  • czteroznakowy kod (dwie litery, cyfra oraz litera) Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym założona i jest prowadzona dana księga wieczysta,
  • 8 cyfr – numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych (często jest to stary numer księgi wieczystej uzupełniony na etapie migracji do systemu informatycznego o taką ilość zer, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem),
  • 1 cyfra – tzw. cyfra kontrolna nadawana automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Każda nieruchomość posiada swój unikalny numer księgi wieczystej.

Przeczytaj: Jak numerowane są księgi wieczyste? 

Jak znaleźć numer księgi wieczystej drogą urzędową?

W przypadku chęci ustalenia numeru księgi wieczystej działki pomocne mogą się okazać dwie instytucje państwowe.

W każdej z nich składając wniosek o uzyskanie odpowiedniego dokumentu, którego elementem będzie numer księgi wieczystej, należy wykazać interes prawny w zakresie danej nieruchomości. Zamiar poznania stanu prawnego nieruchomości w celu jej zakupu może się jednak okazać niewystarczający.

Do złożenia wniosku konieczna jest również znajomość numeru ewidencyjnego działki – dowiedz się, jak łatwo go go ustalić za pomocą serwisu GEOPORTAL.

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Księgi wieczyste zakładane i prowadzone są przez Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości. To tutaj należy się udać, aby złożyć wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej nieruchomości – działki, która nas interesuje.

We wniosku należy podać numer ewidencyjny działki oraz wykazać interes prawny do nieruchomości. Jeśli Sąd nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, to wraz z odpisem otrzymamy numer księgi wieczystej.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Urząd Gminy

Osoba, która zna numer ewidencyjny działki i jej adres administracyjny może udać się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) lub Urzędu Gminy i tam podając wymienione wyżej dane oraz wykazując interes prawny do nieruchomości może poprosić o podanie jej numeru księgi wieczystej. Czy je uzyska? Trudno powiedzieć, zastosowanie w takiej sytuacji z pewnością ma art 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mówiący, że:

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane (właścicieli nieruchomości) podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt. 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej przez Internet?

Do numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości w szybki i sprawny sposób dotrzemy dzięki dostępnym w Internecie wyszukiwarkom numerów ksiąg wieczystych. Jedną z nich jest serwis https://ksiegiwieczyste.pl/, który umożliwia odnalezienie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości lub numerze ewidencyjnym działki. Jest to usługa odpłatna, jednak pozwalająca zdecydowanie oszczędzić czas wymagany w przypadku kontaktu z urzędami.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Księgi wieczyste po numerze działki – jak znaleźć?
Księgi wieczyste
Umowa darowizny jako przykład podstawy wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste
5 mitów o księgach wieczystych
Brak komentarzy