Księgi wieczyste - baza wiedzy

Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?


Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?
Głosów: 2 (śr. 3)

Konieczność aktualizacji nazwiska w księdze wieczystej dotyczy przede wszystkim kobiet – głównie z racji zawarcia związku małżeńskiego i przyjęcia nazwiska męża. Mówimy oczywiście o sytuacji, w której kobieta jest właścicielem nieruchomości (np. mieszkania), a w prowadzonej dla niej księdze wieczystej wpisane jest wciąż nazwisko panieńskie.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Zmiana nazwiska panieńskiego w księdze wieczystej – krok po kroku

Aby skutecznie przeprowadzić aktualizację nazwiska w księdze wieczystej należy przygotować następujące dokumenty:

Odpis skrócony aktu małżeństwa – w oryginale

Jeśli nie posiadasz już bezpłatnego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa, który otrzymuje się bezpośrednio po zawarciu związku, możesz postarać się o wydanie takiego dokumentu na wniosek.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (USC), listownie lub przez ePUAP. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Formularz wniosku najlepiej pobrać ze strony internetowej urzędu, do którego kierujemy sprawę lub bezpośrednio w placówce urzędu.

Do wniosku o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 22 zł (np. jako potwierdzenie przelewu na konto urzędu, do którego składasz wniosek lub pokwitowanie z kasy urzędu). Wysokość opłaty reguluje Ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej.

Czas oczekiwania na wydanie odpisu różni się w zależności od sposobu i miejsca złożenia wniosku. I tak na przykład dokument otrzymasz:

  • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,
  • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek – jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
  • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek – jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Więcej informacji na temat tego, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego znajdziesz TUTAJ.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (na formularzu KW-WPIS)

Wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej należy przygotować na formularzu KW-WPIS. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (TUTAJ) lub bezpośrednio w placówce sądu.

W rubryce “Treść żądania” przynależącej do sekcji wniosku “Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego)”, wpisujemy np:

Wnoszę o zmianę nazwiska z nazwiska „Kowalska” na nazwisko „Zielińska” wobec zawarcia związku małżeńskiego w udziale „…..”.

Ważne jest, aby w rubryce “Dane wnioskodawcy”, wpisać nowe dane osobiste (nowe nazwisko), zawarte w skróconym akcie małżeństwa.

Tak przygotowany wniosek wraz z dołączonym odpisem skróconym aktu małżeństwa należy złożyć w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych – właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, której księga wieczysta dotyczy.

Za złożenie wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 60 zł (przelewem bądź w kasie sądu).

Przeczytaj również: Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?

Zdjęcie: Tyler Nix on Unsplash.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Założenie księgi wieczystej – przewodnik krok po kroku
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?
Brak komentarzy