Księgi wieczyste

Jak zbudowana jest księga wieczysta?


Jak zbudowana jest księga wieczysta?
Głosów: 1 (śr. 5)

Struktura księgi wieczystej

Księga wieczysta składa się z Okładki o raz czterech części, nazywanych działami.

Elementem wprowadzającym jest “Okładka – Oznaczenie księgi wieczystej”. Zawiera numer księgi wieczystej, nazwę i wydział Sądu Rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości, jakiej dana księga wieczysta dotyczy.

Zawartość poszczególnych działów księgi wieczystej

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości.
Zawiera dane o położeniu nieruchomości, jej powierzchni, przeznaczeniu, ilości pomieszczeń, oznaczeniu geodezyjnym, działce ewidencyjnej, zabudowaniach.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością.
Zawiera dane o sposobie użytkowania nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), informacje o wielkości udziału w nieruchomości wspólnej, a także o ewentualnym ustanowieniu służebności gruntowej.

Dział II – Własność.
Zawiera dane właściciela (właścicieli) nieruchomości lub użytkownika wieczystego, a także informacje o podstawie nabycia nieruchomości.

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
Zawiera dane o ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach obciążających nieruchomość, a także prawach i roszczeniach takich, jak np. prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy.

Dział IV – Hipoteka.
Zawiera informacje o rodzaju hipoteki, jej wysokości i waluty, jak również o innych ewentualnych cechach hipoteki.

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste
Wpis w księdze wieczystej – kto i jak może złożyć wniosek?
Księgi wieczyste
Jak znaleźć numer (identyfikator) działki ewidencyjnej?
Księgi wieczyste
Księgi wieczyste po nazwisku
Brak komentarzy