Księgi wieczyste - baza wiedzy

Jak ustalić nazwisko właściciela działki?


Jak ustalić nazwisko właściciela działki?
Oceń ten artykuł

W jaki sposób ustalić nazwisko właściciela działki, gdy znamy tylko jej położenie? Z takim problemem nierzadko spotykają się osoby zainteresowane kupnem konkretnego gruntu. Jeśli nikt z jego sąsiedztwa nie jest w stanie wskazać nam właściciela, odpowiedzi należy szukać inną drogą.

Większość nieruchomości ma uregulowany stan prawny, dlatego informacji o właścicielu lub właścicielach danej działki należy szukać w prowadzonej dla niej księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki


Ustalenie numeru działki ewidencyjnej

Podstawową czynnością w celu dotarcia do danych osobowych właściciela działki na podstawie informacji o jej położeniu jest znalezienie numeru ewidencyjnego działki. Pomoże nam w tym serwis GEOPORTAL. Jak to zrobić:

Krok 1
Na mapie dostępnej na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ należy zlokalizować miejscowość (lub jej okolicę), w której położona jest szukana działka – np. okolice Rzeszowa.

Sami odszukujemy tę miejscowość na mapie lub w prawym, górnym rogu serwisu wpisujemy jej nazwę w oknie wyszukiwarki. Po kliknięciu w słowo „Szukaj” mapa przeniesie nas w okolice interesującej nas miejscowości.

Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na tę lokalizację i w ten sposób zwiększamy skalę mapy. Powtarzamy kliknięcia do czasu aż na mapie pojawią się czerwone kontury działek wraz z przyporządkowanymi do nich numerami ewidencyjnymi.

Odnajdujemy na mapie szukaną przez nas działkę, teraz możemy odczytać jej numer, np. 532/2:

Numer działki ewidencyjnej

Zdjęcie z serwisu Geoportal.

Krok 2
Klikając lewym przyciskiem myszy w polu znalezionej działki, otwieramy okienko, w którym znajdują się następujące informacje:

  • pełny numer działki ewidencyjnej,
  • powierzchnia,
  • TERYT,
  • województwo, powiat, gmina,
  • obręb ewidencyjny.

Przykład dla działki o numerze 532/2:

Pełny numer działki ewidencyjnej.

Zdjęcie z serwisu Geoportal.

Kluczową informacją jest dla nas numer działki ewidencyjnej.

Posiadając ten numer możemy udać się do Państwowej Ewidencji Gruntów lub właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej działki, w celu pozyskania dokumentów zawierających dane osobowe właściciela lub właścicieli interesującej nas działki.

Numer księgi wieczystej po numerze działki

Aby móc przeglądać treść księgi wieczystej, w tym informacje dotyczące właściciela lub właścicieli działki, należy znać jej numer. Co w sytuacji, gdy tego numeru nie znamy?

Rozwiązania są dwa:

1. Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca położenia interesującej nas działki.

Znając numer konkretnej działki ewidencyjnej składamy w Sądzie Rejonowym stosowny wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla tej działki. W uzasadnieniu należy wykazać się interesem prawnym. I z tym zazwyczaj jest największy problem.

Przykładem interesu prawnego jest m.in. konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, w którym dana działka jest składnikiem spadku lub zamiar sprostowania niezgodności treści księgi wieczystej z jej rzeczywistym stanem prawnym. Zamiar zakupu działki może okazać się niewystarczający.

Jeśli Sąd przychyli się do naszej prośby, to wraz z odpisem księgi wieczystej uzyskamy jej numer.

Znając numer księgi wieczystej działki, która nas interesuje, możemy odwiedzić portal internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości – Ekw.ms.gov.pl i tam bezpłatnie pobrać daną księgę wieczystą do wglądu.

Informacje na temat właściciela lub właścicieli nieruchomości podane są w dziale drugim księgi wieczystej – “Własność”.

Sprawdź: Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?

2. Skorzystanie z internetowej wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych

Szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych funkcjonującej pod adresem https://ksiegi-wieczyste-online.pl.

Do numeru księgi wieczystej interesującej nas działki dotrzemy zarówno po numerze działki ewidencyjnej, jak i po adresie administracyjnym nieruchomości. W celu odkrycia numeru KW konieczne jest uiszczenie opłaty. Nie trzeba jednak wykazywać interesu prawnego.

Po wyszukaniu numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, możemy tę księgę pobrać i przeglądać jej treść.

Państwowa Ewidencja Gruntów – wypis z rejestru gruntów

Aby poznać nazwisko właściciela interesującej nas działki możemy również udać się do Państwowej Ewidencji Gruntów w celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów.

Składając wniosek do starosty o wydanie wypisu z rejestru gruntów, którego elementem będą dane osobowe właściciela nieruchomości, podobnie jak w przypadku wniosku do Sądu Rejonowego, należy wykazać interes prawny do nieruchomości. Jeśli tego nie zrobimy, to po uiszczeniu stosownej opłaty wypis otrzymamy, ale rubryka przeznaczona na dane właściciela działki będzie pusta.

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Księga wieczysta po adresie – jak znaleźć?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
2 sposoby na księgi wieczyste ONLINE → jak znaleźć
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak korzystać z księgi wieczystej?
Brak komentarzy