Księgi wieczyste

Jak ustalić nazwisko właściciela działki?


Jak ustalić nazwisko właściciela działki?
Głosów: 2 (śr. 5)

W jaki sposób ustalić nazwisko właściciela działki, gdy znamy tylko jej położenie? Z takim problemem nierzadko spotykają się osoby zainteresowane kupnem konkretnego gruntu. Jeśli nikt z jego sąsiedztwa nie jest w stanie wskazać nam właściciela, odpowiedzi należy szukać inną drogą.

Większość nieruchomości ma uregulowany stan prawny, dlatego informacji o właścicielu lub właścicielach danej działki należy szukać w prowadzonej dla niej księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków.

Ustalenie numeru działki ewidencyjnej

Podstawową czynnością w celu dotarcia do danych osobowych właściciela działki na podstawie informacji o jej położeniu jest znalezienie numeru ewidencyjnego działki. Pomoże nam w tym serwis GEOPORTAL. Jak to zrobić:

Krok 1 – odnalezienie działki na Geoportalu

Na mapie dostępnej na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ należy zlokalizować miejscowość (lub jej okolicę), w której położona jest szukana działka – np. okolice Rzeszowa.

Sami odszukujemy tę miejscowość na mapie lub w lewym górnym rogu mapy klikamy w przycisk „WYSZUKIWANIA” i wybieramy opcję „Szukaj”. Wówczas w prawym, górnym rogu serwisu pojawi się dodatkowe okienko do wyszukiwania, w którym wpisujemy nazwę miejscowości. Po kliknięciu w słowo „Szukaj” otrzymamy bardziej szczegółową listę miejscowości do wyboru – po najechaniu myszką na każdą z nazw zobaczymy, jaki obszar ona obejmuje. Wybieramy ten obszar, który nas interesuje.

Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną przez nas lokalizację i w ten sposób zwiększamy skalę mapy. Powtarzamy kliknięcia do czasu aż na mapie pojawią się czerwone kontury działek wraz z przyporządkowanymi do nich numerami ewidencyjnymi.

Ważne: W menu dostępnym w prawym górnym rogu mapy, w kwadraciku o nazwie „Zawartość mapy” należy mieć zaznaczoną opcję „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów” – dzięki temu na mapie będą widoczne kontury poszczególnych działek wraz z ich numerami.

Odnajdujemy na mapie szukaną przez nas działkę, teraz możemy odczytać jej numer, np. 532/2:

Numer działki ewidencyjnej

Zdjęcie z serwisu Geoportal.

Krok 2 – odczytanie pełnego numeru (identyfikatora) działki

Aby poznać identyfikator działki, w menu po lewej stronie mapy, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na zieloną literkę “i” (jak identyfikacja) i następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na numer interesującej nas działki.

W efekcie otrzymamy okienko z podanym pełnym numerem działki ewidencyjnej. Kliknięcie na strzałkę (>) spowoduje rozwinięcie dodatkowej listy z kolejnymi informacjami na temat działki:

  • pełny numer działki ewidencyjnej,
  • powierzchnia,
  • TERYT,
  • województwo, powiat, gmina,
  • obręb ewidencyjny.

Przykład dla działki o numerze 532/2:

Pełny numer działki ewidencyjnej.

Zdjęcie z serwisu Geoportal.

Kluczową informacją jest dla nas numer działki ewidencyjnej.

Posiadając ten numer możemy udać się do Państwowej Ewidencji Gruntów lub właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej działki, w celu pozyskania dokumentów zawierających dane osobowe właściciela lub właścicieli interesującej nas działki.

Numer księgi wieczystej po numerze działki

Aby móc przeglądać treść księgi wieczystej, w tym informacje dotyczące właściciela lub właścicieli działki, należy znać jej numer. Co w sytuacji, gdy tego numeru nie znamy?

Rozwiązania są dwa:

1. Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca położenia interesującej nas działki.

Znając numer konkretnej działki ewidencyjnej składamy w Sądzie Rejonowym stosowny wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla tej działki. W uzasadnieniu należy wykazać się interesem prawnym. I z tym zazwyczaj jest największy problem.

Przykładem interesu prawnego jest m.in. konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, w którym dana działka jest składnikiem spadku lub zamiar sprostowania niezgodności treści księgi wieczystej z jej rzeczywistym stanem prawnym. Zamiar zakupu działki może okazać się niewystarczający.

Jeśli Sąd przychyli się do naszej prośby, to wraz z odpisem księgi wieczystej uzyskamy jej numer.

Znając numer księgi wieczystej działki, która nas interesuje, możemy odwiedzić portal internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości – Ekw.ms.gov.pl i tam bezpłatnie pobrać daną księgę wieczystą do wglądu.

Informacje na temat właściciela lub właścicieli nieruchomości podane są w dziale drugim księgi wieczystej – “Własność”.

Sprawdź: Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?

2. Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w Państwowej Ewidencji Gruntów

Aby poznać nazwisko właściciela interesującej nas działki możemy również udać się do Państwowej Ewidencji Gruntów w celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów.

Składając wniosek do starosty o wydanie wypisu z rejestru gruntów, którego elementem będą dane osobowe właściciela nieruchomości, podobnie jak w przypadku wniosku do Sądu Rejonowego, należy wykazać interes prawny do nieruchomości. Jeśli tego nie zrobimy, to po uiszczeniu stosownej opłaty wypis otrzymamy, ale rubryka przeznaczona na dane właściciela działki będzie pusta.

3. Skorzystanie z internetowej wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych

Szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych funkcjonującej pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl/.

Do numeru księgi wieczystej interesującej nas działki dotrzemy zarówno po numerze działki ewidencyjnej, jak i po adresie administracyjnym nieruchomości. W celu odkrycia numeru KW konieczne jest uiszczenie opłaty. Nie trzeba jednak wykazywać interesu prawnego.

Po wyszukaniu numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, możemy tę księgę pobrać i przeglądać jej treść.

Przeczytaj również: Księgi wieczyste po numerze działki – jak znaleźć?

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste
5 mitów o księgach wieczystych
Księgi wieczyste
Numer księgi wieczystej – jak znaleźć?
Księgi wieczyste
Jakie dane o właścicielu nieruchomości zawiera księga wieczysta?
Brak komentarzy