Księgi wieczyste

Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?


Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Głosów: 1 (śr. 5)

Numeracja rubryk i pól w księdze wieczystej

Struktura księgi wieczystej jest taka sama dla każdego rodzaju nieruchomości – stanowią ją cztery działy (w tym jeden podwójny) oraz Okładka.

Każdy dział zawiera rubryki i pola, które mogą być podzielone na kolejne podrubryki i podpola – wszystkie oznaczone są niepowtarzalnymi numerami (np. Rubryka 0.1.1).

Numeracja ta jest stała i wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r.  w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Pola księgi wieczystej oznaczone są numerami składającymi się z czterech elementów (np. 0.2.0.1), określających kolejno:

  • dział księgi wieczystej,
  • rubrykę,
  • podrubrykę,
  • numer kolejny pola w ramach podrubryki.

Jeżeli dana rubryka nie posiada podrubryk, trzecim elementem numeru jest cyfra „0”.

Podpola danego pola oznaczone są kolejnymi literami alfabetu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Jak zbudowana jest księga wieczysta?
Księgi wieczyste
Jak ustalić nazwisko właściciela działki?
Księgi wieczyste
Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Brak komentarzy