Księgi wieczyste

Jak numerowane są księgi wieczyste?


Jak numerowane są księgi wieczyste?
Głosów: 1 (śr. 5)

Budowa numeru księgi wieczystej

Każda księga wieczysta posiada swój unikalny numer. Składa się on z trzech części oddzielonych od siebie znakiem ukośnika: xxxx/xxxxxxxx/x.

Pierwsza część numeru składa się z 4 znaków, kolejno z dwóch liter, cyfry oraz litery – jest to skrót kodu wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą. Np. WA2M to skrót kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów.

Druga część numeru składa się z 8 cyfr, np. 00058720 – jest to numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych. W przypadku ksiąg wieczystych, które zostały zmigrowane do systemu informatycznego, jest to ich stary numer uzupełniony o taką ilość zer, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem.

Trzecia część numeru składa się z 1 cyfry, nadawanej automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zakładał bądź migrował księgę wieczystą – jest to tzw. cyfra kontrolna.

Jak czytać numer księgi wieczystej – przykład

Dla przykładu, numer księgi wieczystej SZ1S/00012345/0 należy odczytać w następujący sposób:

  • SZ1S – Kod wydziału Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (X Wydział Ksiąg Wieczystych), w którym prowadzona jest dana księga wieczysta,
  • 00012345 – numer nadany księdze wieczystej zgodnie z numeracją repertorium danego wydziału,
  • 0 – cyfra kontrolna.

Znając numer księgi wieczystej można bez większych przeszkód zapoznać się z jej treścią.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Jak znaleźć numer (identyfikator) działki ewidencyjnej?
Księgi wieczyste
Księgi wieczyste po numerze działki – jak znaleźć?
Księgi wieczyste
Jak znaleźć numer księgi wieczystej?
Brak komentarzy