Księgi wieczyste

Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?


Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?
Głosów: 2 (śr. 5)

Jak rozumieć cyfry w rubrykach „Indeks wpisu”

Każdy dział księgi wieczystej zawiera pola wchodzące w skład rubryki “Indeks wpisu” – pola te albo pozostają puste albo wpisane są w nich cyfry: 1, 2, 3, itd. Co te cyfry oznaczają?

Odpowiedź jest prosta – są to numery, które odsyłają nas do kolumny “Lp.” w sekcji “WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ”, “Zestawienie rubryk – podstaw wpisów”. Sekcja ta znajduje się na dole każdego działu księgi wieczystej.

Dzięki takiemu odesłaniu dowiadujemy się, na podstawie jakiego dokumentu został dokonany dany wpis w księdze wieczystej. Mówiąc w skrócie, są to numery przyporządkowane poszczególnym dokumentom dołączonym do księgi wieczystej.

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu

Do dokumentów, które mogą stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej należą między innymi:

  • akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego),
  • orzeczenie sądowe (np. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wyrok o zapłatę),
  • decyzja administracyjna (np. akt własności ziemi),
  • podstawa oznaczenia (sprostowania), np. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • inna podstawa (np. oświadczenie banku, wezwanie do zapłaty należności, zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości).

Zdjęcie: Picjumbo.com

Księgi wieczyste
Numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości
Księgi wieczyste
Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?
Księgi wieczyste
Jak znaleźć numer księgi wieczystej?
Brak komentarzy