Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Hipoteka przymusowa – czym jest i jak wygląda wpis w księdze wieczystej?


Hipoteka przymusowa – czym jest i jak wygląda wpis w księdze wieczystej?
Oceń ten artykuł

Czym jest hipoteka przymusowa?

Hipoteka przymusowa odgrywa rolę szczególnego środka egzekucyjnego, którego celem jest odzyskanie przez wierzyciela długu, poprzez obciążenie hipoteką nieruchomości będącej własnością dłużnika.

Istotę hipoteki przymusowej określa art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który mówi, że:

„Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa)”.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością dłużnika, wymaga uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności), z którego wynika uprawnienie do odzyskania długu.

Dokument – tytuł egzekucyjny – opatrzony klauzulą wykonalności, upoważnia wierzyciela do złożenia w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości dłużnika, wniosku o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością dłużnika.

Informacji o ustanowionej hipotece przymusowej należy szukać w dziale IV księgi wieczystej.

Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką przymusową

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność bez względu na to czyją stała się własnością, oznacza to, że każdoczesny właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową, staje się dłużnikiem.

Hipoteka przymusowa nie wygasa z chwilą zbycia nieruchomości przez dłużnika.

Podczas prowadzenia egzekucji z nieruchomości, wierzyciel który dokonał ustanowienia hipoteki, jest zaspokajany w kolejności wpisów hipotek.

Wierzytelność hipoteczna jest uwzględniana w planie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużnika zaraz po kosztach postępowania, należnościach alimentacyjnych oraz należnościach pracowniczych.

W/w kolejność zaspokojenia długów daje znaczną szansę na odzyskanie długu przez wierzyciela.

Warto również podkreślić, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie osłania rozporządzeń wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką przymusową.

Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
2. St. Rudnicki – “Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksiegowych. Komentarz, Wydanie 6”.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W KALISZU
B: siedziba sądu KALISZ
C: kod wydziału KZ1A
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2010-01-21-10.05.52.829259
3. Chwila ujawnienia księgi 2010-01-21-10.05.52.829259
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1, 2, 3 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1, 2, 3 1
2. Województwo 1, 2, 3 WIELKOPOLSKIE
3. Powiat 1, 2, 3 M. KALISZ
4. Gmina 1, 2, 3 KALISZ M.
5. Miejscowość 1, 2, 3 KALISZ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu 1, 2, 3 301601_1.0043.158/4.2_BUD.5_LOK
2. Ulica 1, 2, 3 DOBRA
3. Numer budynku 1, 2, 3 14A
4. Numer lokalu 1, 2, 3 5
5. Przeznaczenie lokalu 1, 2, 3 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1, 2, 3 KOMUNIKACJA
B: liczba izb 1, 2, 3 1
2. A: rodzaj izby 1, 2, 3 ŁAZIENKA
B: liczba izb 1, 2, 3 1
3. A: rodzaj izby 1, 2, 3 POKÓJ
B: liczba izb 1, 2, 3 1
4. A: rodzaj izby 1, 2, 3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM
B: liczba izb 1, 2, 3 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia
B: liczba pomieszczeń
8. Kondygnacja 1, 2, 3 1,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1, 2, 3 KZ1A / 00018251 / 5
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1, 2, 3 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1, 2, 3 47,6000 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z KARTOTEKI LOKALI
2. Data sporządzenia 2010-01-15
3. Nazwa organu PREZYDENT MIASTA
4. Siedziba organu KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 10
6. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8
2 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) UMOWA O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU
2. Data sporządzenia 2010-01-15
3. Nazwa organu NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK
4. Siedziba organu KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 1-7
6. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8
3 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) PROTOKÓŁ
2. Data sporządzenia 2010-01-18
3. Nazwa organu NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK
4. Siedziba organu KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 8-9
6. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-19 10:43:36
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00000847 / 10 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-7
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-21-10.05.52.829259
Wpisujący Imię ANNA
Nazwisko NOWACZYK
Stanowisko SSR

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 4, 5 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 4, 5 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 8 60 / 10000
C: numer księgi wieczystej 4, 5 KZ1A / 00018251 / 5
D: numer udziału w prawie 4, 5 10
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU
2. Numer rep A 683/2010
3. Data sporządzenia 2010-01-15
Notariusz 4. Imię pierwsze KLAUDIA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KUBIAK
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-7
10. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8
5 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu PROTOKÓŁ
2. Numer rep A 830/2010
3. Data sporządzenia 2010-01-18
Notariusz 4. Imię pierwsze KLAUDIA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KUBIAK
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 8-9
10. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8
8 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00006969 / 13 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA NOWEGO USTALENIA WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I WE WŁASNOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU
2. Numer rep A 3192/2013
3. Data sporządzenia 2013-07-03
Notariusz 4. Imię pierwsze ARKADIUSZ
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego FRAJ
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1624-1653
10. Numer księgi KZ1A / 00018251 / 5

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-19 10:43:36
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00000847 / 10 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-7
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-21-10.05.52.829259
Wpisujący Imię ANNA
Nazwisko NOWACZYK
Stanowisko SSR
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2013-07-04 09:25:52
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00006969 / 13 / 001 ZWLLW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1645
6. Numer księgi KZ1A / 00018251 / 5
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2013-07-29-13.20.33.718956
Wpisujący Imię AGNIESZKA
Nazwisko MELKA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 4, 5 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 4, 5 1 / 1
3. Rodzaj wspólności 4, 5 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 4, 5 1
2. Imię pierwsze 4, 5 ARTUR
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4, 5 KORYCKI
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca
7. Imię matki
8. PESEL 4, 5 80051213737
2. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 4, 5 1
2. Imię pierwsze 4, 5 ANNA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4, 5 KORYCKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca
7. Imię matki
8. PESEL 4, 5 78070613798

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU
2. Numer rep A 683/2010
3. Data sporządzenia 2010-01-15
Notariusz 4. Imię pierwsze KLAUDIA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KUBIAK
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-7
10. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8
5 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00000847 / 10 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu PROTOKÓŁ
2. Numer rep A 830/2010
3. Data sporządzenia 2010-01-18
Notariusz 4. Imię pierwsze KLAUDIA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego KUBIAK
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 8-9
10. Numer księgi KZ1A / 00072616 / 8

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-01-19 10:43:36
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00000847 / 10 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-7
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-01-21-10.05.52.829259
Wpisujący Imię ANNA
Nazwisko NOWACZYK
Stanowisko SSR

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA

 

Rubryka 4.1 – Wzmianki w dziale IV
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / KZ1A / 3769 / 17 / 1
1 B. Opis wzmianki WPIS HIPOTEKI
2. Chwila zamieszczenia 2017-04-18-14.36.35.922799
3. Chwila wykreślenia
4. Omówienie wykreślenia wzmianki

 

Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 6 1
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 6 HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA
2. Suma 6 133000,00
3. Suma słownie 6 STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE
4. Waluta sumy 6
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 6 1
B: wierzytelność 1. 6 KAPITAŁ PREFERENCYJNEGO KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK, UDZIELONEGO W DNIU 29.09.2009R. NR 15 1020 2212 0000 6957 0022 0842
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 6 2039-09-01
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 6 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA ODDZIAŁ 1 W KALISZU
2. Siedziba 6 WARSZAWA
3. REGON 6 01629826300000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 7 2
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 7 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA
2. Suma 7 66500,00
3. Suma słownie 7 SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET
4. Waluta sumy 7
5. Odsetki A: rodzaj odsetek 7 ZMIENNE
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 7 1
B: wierzytelność 1. 7 ODSETKI OD WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY KREDYTU UDZIELONEGO W DNIU 29.09.2009R. NR 15 1020 2212 0000 6957 0022 0842
C: stosunek prawny 1.
9. Termin zapłaty 7 2039-09-01
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 7 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA ODDZIAŁ 1 W KALISZU
2. Siedziba 7 WARSZAWA
3. REGON 7 01629826300000
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu
Rubryka 4.2 – Numer hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer hipoteki (roszczenia) 9 3
Rubryka 4.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 4.4 – Treść wpisu
Podrubryka 4.4.1 – Treść hipoteki (roszczenia)
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 9 HIPOTEKA PRZYMUSOWA
2. Suma 9 97710,06
3. Suma słownie 9 DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIESIĘĆ 06/100
4. Waluta sumy 9
5. Odsetki A: rodzaj odsetek
B: wysokość odsetek
6. Udział 1.
7. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 1.
8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego 1. A: numer wierzytelności 1. 9 1
B: wierzytelność 1. 9 ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ STWIERDZONYCH NAKAZEM ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM WYDANYM DNIA 28 KWIETNIA 2016 R. PRZEZ SAD REJONOWY W KALISZU I WYDZIAŁ CYWILNY W SPRAWIE POD SYGN.AKT. I NC 625/16
C: stosunek prawny 1. 9 NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM WYDANY DNIA 28 KWIETNIA 2016 R. PRZEZ SAD REJONOWY W KALISZU I WYDZIAŁ CYWILNY W SPRAWIE POD SYGN.AKT. I NC 625/16
9. Termin zapłaty
10. Pierwszeństwo 1.
11. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
12. Księga współobciążona 1. A: nr księgi wieczystej / /
B: nr hipoteki
(roszczenia)
13. Inne informacje
14. Numer hipoteki w RZHLZ
15. Rodzaj zmiany 1.
Wierzyciel hipoteczny
Podrubryka 4.4.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu
Podrubryka 4.4.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Nazwa 9 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGORA SPÓŁKA Z O.O.
2. Siedziba 9 KALISZ
3. REGON 9 251029199
4. Stan przejściowy
5. Administrator hipoteki
6. KRS
Podrubryka 4.4.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 4.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 4.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

Rubryka 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
6 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00003748 / 10 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2010-03-15
4. Wystawca POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA CENTRUM ROZLICZENIOWE BANKU W WARSZAWIE BIURO W POZNANIU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 26
6. Numer księgi / /
7 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00003748 / 10 / 002
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU
2. Sygnatura
3. Data wydania 2010-03-15
4. Wystawca POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA CENTRUM ROZLICZENIOWE BANKU W WARSZAWIE BIURO W POZNANIU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 26
6. Numer księgi / /
9 Dane o wniosku DZ. KW. / KZ1A / 00013134 / 16 / 001
Podrubryka – Orzeczenie sądu
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Rodzaj i przedmiot orzeczenia NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
2. Sygnatura akt I NC 625/16
3. Data wydania orzeczenia 2016-04-28
4. Nazwa sądu SAD REJONOWY W KALISZU I WYDZIAŁ CYWILNY
5. Siedziba sądu KALISZ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt 54
7. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-04-19 08:25:47
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00003748 / 10 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 22-24
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-04-19-13.40.12.304470
Wpisujący Imię ROBERT
Nazwisko ROLIŃSKI
Stanowisko REF
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2010-04-19 08:25:47
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00003748 / 10 / 002 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 22-24
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2010-04-19-13.40.12.304470
Wpisujący Imię ROBERT
Nazwisko ROLIŃSKI
Stanowisko REF
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2016-12-02 11:38:59
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika KZ1A / 00013134 / 16 / 001 WHIPO
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 50-53
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2016-12-06-14.36.56.322715
Wpisujący Imię DOMINIKA
Nazwisko WOJCIECHOWSKA
Stanowisko REF

 

Zdjęcie: Etienne Martin on Unsplash

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Służebność osobista mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Brak komentarzy