Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Dożywotnia służebność mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej


Dożywotnia służebność mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Głosów: 1 (śr. 5)

Analizując treść księgi wieczystej nieruchomości, którą chcemy nabyć, warto zwrócić uwagę, czy w dziale III – “Prawa, Roszczenia i Ograniczenia”, nie znajduje się wpis dotyczący dożywotniej służebności mieszkania. Co on oznacza i jakie obowiązki nakłada na nabywcę nieruchomości?

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Umowa o dożywocie

Istotę umowy dożywocia reguluje art. 908 Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

W zamian za uzyskane prawo własności lokalu mieszkalnego nabywca nieruchomości zobowiązuje się do dożywotniego utrzymywania osoby uprawnionej. Osoba przenosząca własność, tzw. dożywotnik, nie musi ponosić żadnych opłat związanych z nieruchomością (czynsz, rachunki za prąd, itd.) – jest to obowiązek nowego właściciela nieruchomości.

Funkcją dożywotniej służebności mieszkania jest wobec tego zaspokojenie potrzeb osobistych uprawnionego.

Umowa o dożywocie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną prawem dożywocia?

Prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym, natomiast nieruchomość obciążona prawem dożywocia może podlegać zbyciu. Właściciel nieruchomości może nią swobodnie rozporządzać, a to oznacza, że nie musi posiadać zgody dożywotnika na sprzedaż lokalu. Kluczowy jest jednak fakt, że obowiązki wynikające z prawa dożywocia przechodzą na kolejnego właściciela nieruchomości.

Czym różni się prawo dożywocia od służebności osobistej mieszkania?

Służebność osobista mieszkania ustanawiana jest w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osoby uprawnionej. Osoba ta uzyskuje prawo do zamieszkiwania wskazanego pomieszczenia bez obowiązku uiszczania czynszu, a także do korzystania z pomieszczeń (np. kuchni, łazienki) i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców danej nieruchomości. Bieżące koszty utrzymania pokrywa sama.

Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością osobistą mieszkania nie ma obowiązku zapewniania osobie uprawnionej wyżywienia, ubrań czy też świadczenia opieki w chorobie.

Przeczytaj również: Służebność osobista mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny art. 908-916.

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do wpisu dożywotniej służebności mieszkania w dziale III:

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi TO1T / 00082828 / 0
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W TORUNIU
B: siedziba sądu TORUŃ
C: kod wydziału TO1T
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2007-09-07-12.24.35.329210
3. Chwila ujawnienia księgi 2007-09-07-12.24.35.329210
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 1 KUJAWSKO-POMORSKIE
3. Powiat 1 M. TORUŃ
4. Gmina 1 TORUŃ M.
5. Miejscowość 1 TORUŃ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 1 TOROWA
3. Numer budynku 1 35
4. Numer lokalu 1 2
5. Przeznaczenie lokalu 1 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1 POKÓJ
B: liczba izb 1 1
2. A: rodzaj izby 1 POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM
B: liczba izb 1 1
3. A: rodzaj izby 1 ŁAZIENKA
B: liczba izb 1 1
4. A: rodzaj izby 1 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia 1 KOMÓRKA LOK. NR K3 O POW. 1,60 M2
B: liczba pomieszczeń 1 1
8. Kondygnacja 1 1,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1 TO1T / 00005326 / 8
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 44,7000 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00009819 / 07 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) UMOWA O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I SPRZEDAŻY
2. Data sporządzenia 2007-06-05
3. Nazwa organu NOTARIUSZ BEATA GABRYSZEWSKA
4. Siedziba organu TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2007-06-06 08:42:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00009819 / 07 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2007-09-07-12.24.35.329210
Wpisujący Imię NATALIA
Nazwisko BONOWICZ
Stanowisko REF

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 2 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 2 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 2 4630 / 273680
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
C: numer księgi wieczystej 2 TO1T / 00005326 / 8
D: numer udziału w prawie 2 4
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00009819 / 07 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I SPRZEDAŻY
2. Numer rep A 1198/207
3. Data sporządzenia 2007-06-05
Notariusz 4. Imię pierwsze BEATA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego GABRYSZEWSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-3
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2007-06-06 08:42:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00009819 / 07 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2007-09-07-12.24.35.329210
Wpisujący Imię NATALIA
Nazwisko BONOWICZ
Stanowisko REF

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3 2
2. Imię pierwsze 3 NATALIA
3. Imię drugie
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 3 PAWŁOWSKA
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 3 RYSZARD
7. Imię matki 3 BARBARA
8. PESEL 3 90110504318

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00017257 / 11 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY I USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI
2. Numer rep A 3371/2011
3. Data sporządzenia 2011-09-14
Notariusz 4. Imię pierwsze IZABELA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego GASIN
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba CHEŁMIŃSKA 17/ TORUŃ, 87-100 TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 11-13
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2011-09-15 09:55:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00017257 / 11 / 001 PRWLA
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 11-13
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2011-10-12-11.02.11.343018
Wpisujący Imię IZABELA
Nazwisko CHŁOPECKA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

 

Rubryka 3.1 – Wzmianki w dziale III
Brak wpisu

 

Rubryka 3.2 – Numer wpisu
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer wpisu 4 1
Rubryka 3.3 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis
Rubryka 3.4 – Treść wpisu
Podrubryka 3.4.1 – Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Rodzaj wpisu 4 OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
2. Treść wpisu 4 NIEODPŁATNA DOŻYWOTNIA SŁUŻEBNOŚĆ MIESZKANIA POLEGAJĄCA NA PRAWIE KORZYSTANIA PRZEZ UPRAWNIONYCH Z CAŁEGO LOKALU MIESZKALNEGO, PRZY CZYM KOSZTY ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ PRZEDMIOTOWEGO LOKALU PONOSIĆ BĘDZIE KAŻDOCZESNY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
3. Przedmiot wykonywania
4. Pierwszeństwo
5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa
6. Lista nieruchomości współobciążonych 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: numer wpisu
7. Rodzaj zmiany 1.
Podrubryka 3.4.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Imię pierwsze 4 RYSZARD
2. Imię drugie 4 ADAM
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 PAWŁOWSKI
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 4 WŁADYSŁAW
6. Imię matki 4 MARIA
7. PESEL 4 71061508715
2. 1. Imię pierwsze 4 BARBARA
2. Imię drugie 4 ANNA
3. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 4 PAWŁOWSKA
4. Drugi człon nazwiska złożonego
5. Imię ojca 4 JAN
6. Imię matki 4 KRYSTYNA
7. PESEL 4 70102203825

 

Rubryka 3.5 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.6 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 3.7 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
4 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00017257 / 11 / 002
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY I USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI
2. Numer rep A 3371/2011
3. Data sporządzenia 2011-09-14
Notariusz 4. Imię pierwsze IZABELA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego GASIN
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba CHEŁMIŃSKA 17/ TORUŃ, 87-100 TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 11-13
10. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2011-09-15 09:55:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00017527 / 11 / 002 SLBOS
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 11-13
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2011-10-12-11.02.11.343018
Wpisujący Imię IZABELA
Nazwisko CHŁOPECKA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pexels.com

Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Prawo przechodu przez działkę – analiza wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Służebność drogi koniecznej – jak wygląda wpis
Brak komentarzy