Księgi wieczyste

Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?


Dane o założeniu księgi wieczystej – co oznaczają poszczególne pola?
Głosów: 1 (śr. 5)

Dane o założeniu księgi wieczystej

Dane o założeniu księgi wieczystej podane są na Okładce księgi wieczystej – w rubryce 0.2.

Rubryka zawiera następujące pola:

0.2.0.1 „Stan w czasie założenia”
Przepis ten stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wskazuje on, że założenie księgi wieczystej nastąpiło:

  • dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,
  • dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,
  • dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,
  • dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,
  • w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,
  • w wyniku wyodrębnienia lokalu.

0.2.0.2 „Chwila zapisania księgi”
Pole zawiera: datę, godzinę i minutę pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

0.2.0.3 „Chwila ujawnienia księgi”
Pole zawiera: datę, godzinę i minutę pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji. Dla księgi wieczystej założonej w systemie informatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 „Chwila zapisania księgi”.

0.2.0.4 „Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”
Pole zawiera: datę założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste
Księga wieczysta działki – jakie informacje zawiera?
Księgi wieczyste
Odpis z księgi wieczystej – jak uzyskać?
Księgi wieczyste
Wpis w księdze wieczystej – kto i jak może złożyć wniosek?
Brak komentarzy