Księgi wieczyste - baza wiedzy

Co to jest księga wieczysta?


Co to jest księga wieczysta?
Głosów: 1 (śr. 5)

Księga wieczysta to dokument urzędowy, który opisuje stan prawny nieruchomości. Zawiera m.in. dane o położeniu nieruchomości, jej właścicielu lub użytkowniku wieczystym, ustanowionych na niej ograniczonych prawach rzeczowych (np. służebnościach) czy też obciążeniach hipotecznych.

Ze względu na informacje w niej zawarte księga wieczysta stanowi jeden z kluczowych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami oraz kredycie hipotecznym.

W Polsce księgi wieczyste prowadzone są przez Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości.

Od 2013 r. wszystkie księgi wieczyste zakładane są i prowadzone w systemie informatycznym.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Przykład księgi wieczystej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi TO1T / 00087548 / 3
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W TORUNIU
B: siedziba sądu TORUŃ
C: kod wydziału TO1T
D: numer wydziału VI
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU
2. Chwila zapisania księgi 2008-06-13-14.23.10.917624
3. Chwila ujawnienia księgi 2008-06-13-14.23.10.917624
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 1 1

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 1 KUJAWSKO-POMORSKIE
3. Powiat 1 M. TORUŃ
4. Gmina 1 TORUŃ M.
5. Miejscowość 1 TORUŃ
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator lokalu
2. Ulica 1 UNII LUBELSKIEJ
3. Numer budynku 1 129
4. Numer lokalu 1 46
5. Przeznaczenie lokalu 1 LOKAL MIESZKALNY
6. Opis lokalu 1. A: rodzaj izby 1 POKÓJ
B: liczba izb 1 1
2. A: rodzaj izby 1 KUCHNIA
B: liczba izb 1 1
3. A: rodzaj izby 1 PRZEDPOKÓJ
B: liczba izb 1 1
4. A: rodzaj izby 1 ŁAZIENKA Z WC
B: liczba izb 1 1
7. Opis pomieszczeń przynależnych 1. A: rodzaj pomieszczenia 1 PIWNICA NR 46 O POW. 2,08 M2
B: liczba pomieszczeń 1 1
8. Kondygnacja 1 5,0
9. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. 1 TO1T / 00013091 / 1
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność 1 TAK

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 1 35,3900 M2

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00005191 / 08 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA O PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI
2. Data sporządzenia 2008-03-03
3. Nazwa organu NOT. M. SZYCZEWSKA, REP. A. NR 1240/2008
4. Siedziba organu TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi TO1T /00087548 / 3

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-03-06 10:14:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00005191 / 08 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-06-13-14.23.10.917624
Wpisujący Imię STANISŁAW
Nazwisko DZIURLIKOWSKI
Stanowisko REF

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer prawa 2 1
2. Napis
3. Rodzaj prawa 2 UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU
4. Treść prawa
5. Księga powiązana 1. A: numer księgi wieczystej / /
B: kolejny numer wpisu
6. Udział związany 1. A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 2 3539 / 275467
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
C: numer księgi wieczystej 2 TO1T / 00013091 / 1
D: numer udziału w prawie 2 18
7. Rodzaj zmiany 1.

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00005191 / 08 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA O PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI
2. Numer rep A 1241/2008
3. Data sporządzenia 2008-03-03
Notariusz 4. Imię pierwsze MIROSŁAWA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZYCZEWSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-3
10. Numer księgi TO1T /00087548 / 3

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-03-06 10:14:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00005191 / 08 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-06-13-14.23.10.917624
Wpisujący Imię STANISŁAW
Nazwisko DZIURLIKOWSKI
Stanowisko REF

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 2 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 2 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 2 1
2. Imię pierwsze 2 SŁAWOMIR
3. Imię drugie 2 JAN
4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 2 SITEK
5. Drugi człon nazwiska złożonego
6. Imię ojca 2 JERZY
7. Imię matki 2 MARIA
8. PESEL 2 78100408964

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Brak wpisu

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku DZ. KW. / TO1T / 00005191 / 08 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UMOWA O PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI
2. Numer rep A 1241/2008
3. Data sporządzenia 2008-03-03
Notariusz 4. Imię pierwsze MIROSŁAWA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZYCZEWSKA
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba TORUŃ
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 1-3
10. Numer księgi TO1T /00087548 / 3

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2008-03-06 10:14:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika TO1T / 00005191 / 08 / 001 WLZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-3
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2008-06-13-14.23.10.917624
Wpisujący Imię STANISŁAW
Nazwisko DZIURLIKOWSKI
Stanowisko REF

 

DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste - baza wiedzy
5 mitów o księgach wieczystych
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Który Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi daną księgę wieczystą?
Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są księgi wieczyste?
Brak komentarzy