Księgi wieczyste

Co to jest elektroniczna księga wieczysta?


Co to jest elektroniczna księga wieczysta?
Głosów: 2 (śr. 5)

Elektroniczna księga wieczysta to nic innego, jak księga wieczysta zakładana i prowadzona w formie elektronicznej, do której dostęp można uzyskać za pomocą systemu informatycznego.

Proces migracji treści ksiąg wieczystych z wersji papierowej do wersji elektronicznej rozpoczął się w 2003 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. W ten sposób powstał ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych, „spięty” w Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych.

Od tego czasu wszystkie księgi zakładane i prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Czynności podejmowane w tym zakresie niezmiennie należą do właściwości Sądów Rejonowych.

Publiczna przeglądarka ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste to publiczne rejestry prawne, prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jedną z podstawowych cech ksiąg wieczystych jest ich jawność.

Zgodnie z Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

“Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.”

Aby ułatwić społeczeństwu dostęp do ksiąg wieczystych i tym samym spełnić oczekiwania w zakresie ich jawności Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło w 2013 r. serwis internetowy Ekw.ms.gov.pl, który umożliwia bezpłatne przeglądanie treści ksiąg wieczystych.

Warunkiem uzyskania dostępu do interesującej nas elektronicznej księgi wieczystej – za pomocą tego systemu, jest podanie jej numeru. Jest to zgodne z Art. 36, ust. 6 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

“Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”

Numer elektronicznej księgi wieczystej

Numer elektronicznej księgi wieczystej składa się z trzech elementów, połączonych ze sobą według schematu XXXX/XXXXXXXX/X. Są to odpowiednio:

  • czteroznakowy kod (dwie litery, cyfra oraz litera) Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym założona i jest prowadzona dana księga wieczysta,
  • 8 cyfr – numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych (dosyć często jest to stary numer księgi wieczystej uzupełniony na etapie migracji do systemu informatycznego o taką ilość zer z przodu, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem),
  • 1 cyfra – tzw. cyfra kontrolna, nadawana automatycznie.

Przykładowy numer księgi wieczystej TO1T/00072288/7 odczytujemy w następujący sposób:

  • TO1T – kod wydziału Sądu Rejonowego w Toruniu (VI Wydział Ksiąg Wieczystych), który prowadzi daną księgę wieczystą,
  • 00095878 – numer nadany według repertorium ksiąg wieczystych,
  • 7 – cyfra kontrolna.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Budowa elektronicznej księgi wieczystej

Podobnie, jak księga wieczysta w wersji papierowej, elektroniczna księga wieczysta zbudowana jest z 4 działów:

Dział I – Oznaczenie nieruchomości

Zawiera m.in. takie informacje, jak numer nieruchomości, jej położenie i adres, numer działki ewidencyjnej oraz jej obszar, sposób korzystania, wpisy praw związanych z własnością nieruchomości.

Dział II – Własność

Zawiera m.in. wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (np. rodzaj współwłasności jeżeli taka istnieje, nazwiska właścicieli oraz informacje o podstawie nabycia nieruchomości).

Dział III – Ograniczone prawa rzeczowe

Zawiera m.in. wpisy dotyczące ograniczonych prawach rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), np. służebnościach obciążających nieruchomość, a także prawach i roszczeniach takich, jak np. prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy.

Dział IV – Hipoteki

Zawiera m.in. informacje o rodzaju hipoteki, jej wysokości i waluty, jak również o innych ewentualnych cechach hipoteki.

Przeczytaj: Jak wygląda elektroniczna księga wieczysta?

Jak uzyskać dostęp do elektronicznej księgi wieczystej?

Rozważmy dwa przypadki:

Znam numer księgi wieczystej

Jeśli numer księgi wieczystej jest nam znany, to warto w tym przypadku skorzystać przeglądarki treści ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Po podaniu numeru księgi wieczystej i rozwiązaniu prostego zadania logicznego system umożliwi nam bezpłatne przeglądanie treści danej księgi wieczystej.

Ekw.gov.pl - przeglądarka

Nie znam numeru księgi wieczystej

W tym przypadku pomocna może się okazać wyszukiwarka ksiąg wieczystych dostępna pod adresem https://ksiegiwieczyste.pl/.

Dzięki niej możliwe jest poznanie numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości lub w przypadku działek – na podstawie pełnego identyfikatora działki. Uzyskanie takiej informacji jest płatne.

Ksiegi-wieczyste-online.pl - kw po numerze działki

Po dokonaniu płatności i tym samym odkryciu numeru szukanej przez nas księgi wieczystej, system Ksiegiwieczyste.pl umożliwia bezpłatne pobranie tej księgi wieczystej do przeglądania.

Przeczytaj także: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Zdjęcie: Fotolia

Księgi wieczyste
Jak wygląda księga wieczysta?
Księgi wieczyste
Stary numer księgi wieczystej – jak zamienić na nowy numer KW?
Księgi wieczyste
Dożywotnia służebność mieszkania – co oznacza ten wpis
Brak komentarzy