Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?


Co oznacza pole “Typ księgi” w księdze wieczystej?
Oceń ten artykuł

Na Okładce księgi wieczystej, w ramach rubryki 0.1 – Informacje podstawowe, znajduje się pole “Typ księgi”.

Zawarta w nim informacja wskazuje na rodzaj nieruchomości lub formę prawa, dla którego księga wieczysta jest prowadzona.

Są to odpowiednio:

  • „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość” – dla nieruchomości gruntowej,
  • „budynek stanowiący odrębną nieruchomość – dla nieruchomości budynkowej,
  • „lokal stanowiący odrębną nieruchomość” – dla nieruchomości lokalowej,
  • „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” – dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Przykład księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej*:

*ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione na fikcyjne.

Przejdź do pola „Typ księgi”

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

Rubryka 0.1 – Informacje podstawowe
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer księgi GD1G / 00013124 / 2
2. Oznaczenie wydziału
A: nazwa sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
B: siedziba sądu GDAŃSK
C: kod wydziału GD1G
D: numer wydziału III
E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
3. Typ księgi GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 – Dane o założeniu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Stan w czasie założenia PRZY PRZENIESIENIU NIERUCHOMOŚCI Z DOTYCHCZASOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ „BYSTRZEC GÓRNY K-98” NA WNIOSEK Z DNIA 12 STYCZNIA 1963R. NR.DZ.KW.343/62.
2. Chwila zapisania księgi 2005-11-03-14.25.58.989393
3. Chwila ujawnienia księgi 2005-11-15-14.34.50.957762
4. Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej 1963-01-22
Rubryka 0.3 – Dane o zamknięciu księgi wieczystej
Numer i nazwa pola Indeks zmiany Treść pola
1. Chwila zamknięcia księgi
2. Podstawa zamknięcia księgi

 

Rubryka 0.4 – Podstawa zmiany
Brak wpisu

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

DZIAŁ I-O – OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Rubryka 1.1 – Wzmianki w dziale I-O
Brak wpisu

 

Rubryka 1.2 – Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Numer bieżący nieruchomości 12 5

 

Rubryka 1.3 – Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer porządkowy 1 1
2. Województwo 1 POMORSKIE
3. Powiat
4. Gmina
5. Miejscowość 1 GDAŃSK
6. Dzielnica

 

Rubryka 1.4 – Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 – Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 16/10
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 1 SIENKIEWICZA
2. 1 SIENKIEWICZA 97/95
6. Sposób korzystania 1 TERENY MIESZKANIOWE
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.
2. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 1 16/10
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 1 1
5. Ulica 1. 1 SIENKIEWICZA
2. 1 SIENKIEWICZA 97/95
6. Sposób korzystania 1 TERENY MIESZKANIOWE
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi / /
Obszar
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.
3. 1. Identyfikator działki
2. Numer działki 7 16/10
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ewidencyjnego
B: nazwa obrębu ewidencyjnego
4. Położenie 1. 7 1
5. Ulica 1. 7 SIENKIEWICZA
6. Sposób korzystania 7 TERENY MIESZKANIOWE
7. Odłączenie Numer księgi / /
Obszar
8. Przyłączenie Numer księgi 7 GD1G / 00014377 / 7
Obszar 7 0,0026 HA
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer księgi zaginionej 1.
B: numer księgi zniszczonej 1.
C: numer księgi dawnej 1.
D: oznaczenie zbioru dokumentów 1.

 

Podrubryka 1.4.2 – Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Identyfikator budynku
2. Identyfikator działki 1.
3. Położenie 1. 8 1
4. Dane adresowe 1. A: nazwa ulicy
(alei, placu)
B: numer porządkowy budynku
5. Liczba kondygnacji
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku 8 127,0000 M2
8. Przeznaczenie budynku 8 INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY
9. Dalszy opis budynku Numer księgi 1. / /
10. Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek 1. A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu ewidencyjnego
C: numer działki ewidencyjnej
11. Odrębność
12. Odłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi / /
13. Przyłączenie – numer księgi wieczystej Numer księgi 1. / /
14. Informacja o wyodrębnionych lokalach 1. A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej / /
15. Części wspólne po wyodrębnieniu lokali

 

Podrubryka 1.4.3 – Urządzenie
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.4.4 – Lokal
Brak wpisu

 

Rubryka 1.5 – Obszar
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Obszar 12 0,0723 HA

 

Rubryka 1.6 – Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków
Brak wpisu

 

Rubryka 1.7 – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.8 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.9 – Komentarz
Pole 1.9.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 8 UJAWNIONO-ZMIENIONO SPOSÓB KORZYSTANIA NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 18 LUTEGO 2004R. DZKW.4236/04 GODZ.12.44-WPISANO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2004R.
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 3

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
1 Dane o wniosku / / 00003722 / 04 /
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
2. Data sporządzenia 2004-01-28
3. Nazwa organu STAROSTA MIASTA GDAŃSKA
4. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
7 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA
2. Data sporządzenia 2004-01-27
3. Nazwa organu PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
4. Siedziba organu GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 123
6. Numer księgi / /
8 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) ZMIANA TERMINU ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE REP A 9277/2005
2. Data sporządzenia 2005-10-03
3. Nazwa organu ASESOR NOTARIALNY BEATA CZEREPAK – BOROWIK
4. Siedziba organu GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 116-120
6. Numer księgi / /
12 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00038006 / 06 / 001
Rubryka – Podstawa oznaczenia (sprostowania)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
2. Data sporządzenia 2006-11-08
3. Nazwa organu PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
4. Siedziba organu GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt 4
6. Numer księgi GD1G / 00150700 / 6

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00003722 / 04 /
4. Czy z urzędu TAK
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-08-19 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2005-10-12 08:59:50
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1G / 00026460 / 05 / 001 OGPKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 116-120
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2005-12-21-14.42.51.764648
Wpisujący Imię KATARZYNA
Nazwisko ZELEWSKA
Stanowisko REF
6. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2006-11-22 13:30:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1G / 00038006 / 06 / 001 OGZKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 1-2
6. Numer księgi GD1G / 00150700 / 6
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2007-01-23-10.39.57.996622
Wpisujący Imię Hanna
Nazwisko Thomas Tersa
Stanowisko REF

 

DZIAŁ I-SP – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

 

Rubryka 1.10 – Wzmianki w dziale I-Sp
Brak wpisu

 

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis praw związanych z własnością
Brak wpisu

 

Podrubryka 1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Okres użytkowania 2 2063-06-03
2. Sposób korzystania 2 DZIAŁKA GRUNTU W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOMIESZKANIOWYM, PIĘCIO-KONDYGNACYJNYM O POW. ZABUDOWY 391M2 STANOWIĄCY OD GRUNTU ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Podrubryka 1.11.3 – Opis spółdzielni mieszkaniowej
Brak wpisu

 

Rubryka 1.12 – Podstawa wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.13 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 1.14 – Komentarz
Pole 1.14.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej
B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 0

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
2 Dane o wniosku / / 00003722 / 04 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
2. Sygnatura
3. Data wydania 2004-01-28
4. Wystawca STAROSTA MIASTA GDAŃSKA
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
1. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu
2. Rodzaj dziennika
3. Numer dziennika / 00003722 / 04 /
4. Czy z urzędu TAK
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2004-08-19 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3, 4 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3, 4 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3, 4 1
2. Nazwa 3, 4 GMINA MIASTA GDAŃSKA
3. Siedziba
4. REGON
5. Nazwa uprawnionego
6. Siedziba uprawnionego
7. REGON uprawnionego

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Podrubryka 2.4.1 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis 5, 6 WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Podrubryka 2.4.2 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 9, 10, 11 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 9, 10, 11 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.4.3 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.4 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.5 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 9, 10, 11 2
2. Nazwa 9, 10, 11 LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WRZESZCZ”
3. Siedziba 9, 10, 11 GDAŃSK
4. REGON 9, 10, 11 00132901500000
5. Stan przejściowy
6. KRS

 

Podrubryka 2.4.6 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Pole 2.8.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 5 UJAWNIONO-ZMIENIONO SPOSÓB KORZYSTANIA NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 18 LUTEGO 2004R. DZKW.4236/04 GODZ.12.44-WPISANO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2004R.

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00007201 / 94 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ART.5 UST. 1 USTAWY
2. Sygnatura
3. Data wydania 1990-05-10
4. Wystawca
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00007201 / 94 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji DECYZJA
2. Numer decyzji G-VI-72-23/1/25584/91
3. Data wydania decyzji 1994-08-22
4. Oznaczenie organu WOJEWODA GDAŃSKI
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt
7. Numer księgi / /
5 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003128 / 89 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy UCHWAŁA
2. Sygnatura NR 1/88
3. Data wydania 1988-02-25
4. Wystawca NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”BUDOWLANI’ W GDAŃSKU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001182 / 02 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O ZMIANĘ OKRESU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 150/02
3. Data sporządzenia 2002-01-11
Notariusz 4. Imię pierwsze J
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego TYSZER
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /
9 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu ZMIANA TERMINU ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
2. Numer rep A 9277/2005
3. Data sporządzenia 2005-10-03
Notariusz 4. Imię pierwsze BEATA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego CZEREPAK
7. Drugi człon nazwiska złożonego BOROWIK
8. Siedziba GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 116-120
10. Numer księgi / /
10 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O ZMIANĘ OKRESU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 150/02
3. Data sporządzenia 2002-01-11
Notariusz 4. Imię pierwsze J
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego TYSZER
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /
11 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy UCHWAŁA
2. Sygnatura NR 1/88
3. Data wydania 1988-02-25
4. Wystawca NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”BUDOWLANI’ W GDAŃSKU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1994-09-02 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00007201 / 94 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1994-09-12 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1989-06-09 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003128 / 89 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1989-06-26 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2002-01-15 08:40:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001182 / 02 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2002-05-23 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2005-10-12 08:59:50
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1G / 00026460 / 05 / 001 OGPKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 116-120
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2005-12-21-14.42.51.764648
Wpisujący Imię KATARZYNA
Nazwisko ZELEWSKA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ II – WŁASNOŚĆ

 

Rubryka 2.1 – Wzmianki w dziale II
Brak wpisu

 

Rubryka 2.2 – Właściciel
Podrubryka 2.2.1 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 3, 4 1
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 3, 4 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 3, 4 1
2. Nazwa 3, 4 GMINA MIASTA GDAŃSKA
3. Siedziba
4. REGON
5. Nazwa uprawnionego
6. Siedziba uprawnionego
7. REGON uprawnionego

 

Podrubryka 2.2.4 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.2.5 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 2.3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu
Brak wpisu

 

Rubryka 2.4 – Użytkownik wieczysty
Podrubryka 2.4.1 – Napis
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. Napis 5, 6 WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Podrubryka 2.4.2 – Udział
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Numer udziału w prawie 9, 10, 11 2
2. Wielkość udziału (licznik/mianownik) 9, 10, 11 1 / 1
3. Rodzaj wspólności

 

Podrubryka 2.4.3 – Skarb Państwa
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.4 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)
Brak wpisu

 

Podrubryka 2.4.5 – Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
1. 1. Lista wskazań udziałów w prawie 1. 9, 10, 11 2
2. Nazwa 9, 10, 11 LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WRZESZCZ”
3. Siedziba 9, 10, 11 GDAŃSK
4. REGON 9, 10, 11 00132901500000
5. Stan przejściowy
6. KRS

 

Podrubryka 2.4.6 – Osoba fizyczna
Brak wpisu

 

Rubryka 2.5 – Uprawniony
Brak wpisu

 

Rubryka 2.6 – Podstawa nabycia
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.7 – Dane o wniosku i chwili wpisu
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi

 

Rubryka 2.8 – Komentarz
Pole 2.8.0.1 – Komentarz do migracji
Numer i nazwa pola Indeks Treść pola
Wpisu
A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej W ŁAMIE 5 UJAWNIONO-ZMIENIONO SPOSÓB KORZYSTANIA NA PODSTAWIE WNIOSKU Z DNIA 18 LUTEGO 2004R. DZKW.4236/04 GODZ.12.44-WPISANO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2004R.

 

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Nr Zestawienie rubryk – podstaw wpisów
3 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00007201 / 94 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy ART.5 UST. 1 USTAWY
2. Sygnatura
3. Data wydania 1990-05-10
4. Wystawca
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
4 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00007201 / 94 /
Podrubryka – Decyzja administracyjna
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Przedmiot decyzji DECYZJA
2. Numer decyzji G-VI-72-23/1/25584/91
3. Data wydania decyzji 1994-08-22
4. Oznaczenie organu WOJEWODA GDAŃSKI
5. Siedziba organu
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 6. Numer karty akt
7. Numer księgi / /
5 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00003128 / 89 /
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy UCHWAŁA
2. Sygnatura NR 1/88
3. Data wydania 1988-02-25
4. Wystawca NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”BUDOWLANI’ W GDAŃSKU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
6 Dane o wniosku DZ. KW. / / 00001182 / 02 /
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O ZMIANĘ OKRESU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 150/02
3. Data sporządzenia 2002-01-11
Notariusz 4. Imię pierwsze J
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego TYSZER
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /
9 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu ZMIANA TERMINU ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
2. Numer rep A 9277/2005
3. Data sporządzenia 2005-10-03
Notariusz 4. Imię pierwsze BEATA
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego CZEREPAK
7. Drugi człon nazwiska złożonego BOROWIK
8. Siedziba GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt 116-120
10. Numer księgi / /
10 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Podrubryka – Akt notarialny
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Tytuł aktu UMOWA O ZMIANĘ OKRESU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
2. Numer rep A 150/02
3. Data sporządzenia 2002-01-11
Notariusz 4. Imię pierwsze J
5. Imię drugie
6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego TYSZER
7. Drugi człon nazwiska złożonego
8. Siedziba GDAŃSK
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 9. Numer karty akt
10. Numer księgi / /
11 Dane o wniosku DZ. KW. / GD1G / 00026460 / 05 / 001
Podrubryka – Inna podstawa
Lp. Numer i nazwa pola Indeks podst. Treść pola
Wpisu Wykr.
1. 1. Wskazanie podstawy UCHWAŁA
2. Sygnatura NR 1/88
3. Data wydania 1988-02-25
4. Wystawca NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ”BUDOWLANI’ W GDAŃSKU
Położenie dokumentu
1. Położenie dokumentu 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
2. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1994-09-02 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00007201 / 94 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1994-09-12 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
3. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 1989-06-09 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003128 / 89 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 1989-06-26 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
4. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2002-01-15 08:40:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001182 / 02 /
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2002-05-23 00:00:00
Wpisujący Imię
Nazwisko
Stanowisko
5. Podrubryka – Dane o wniosku
Numer i nazwa pola Wpisu Treść pola Kod żąd.
1. Chwila wpływu 2005-10-12 08:59:50
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika GD1G / 00026460 / 05 / 001 OGPKW
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku 5. Numer karty akt 116-120
6. Numer księgi / /
Podrubryka – Chwila wpisu
1. Chwila wpisu 2005-12-21-14.42.51.764648
Wpisujący Imię KATARZYNA
Nazwisko ZELEWSKA
Stanowisko REF

 

DZIAŁ IV – HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

 

Nr Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Księgi wieczyste - baza wiedzy
Jak numerowane są pola w działach księgi wieczystej?
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Dożywotnia służebność mieszkania – przykład wpisu w księdze wieczystej
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Hipoteka przymusowa – czym jest i jak wygląda wpis w księdze wieczystej?
Brak komentarzy