Księgi wieczyste – przykłady wpisów

Czytaj artykuł
Księgi wieczyste - przykłady wpisów
Księgi wieczyste - przykłady wpisów

Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym


Wprowadzone w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenie o treści wpisu „Ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej , a rzeczywistym stanem prawnym, skierowane przeciwko prawu …...