Baza wiedzy

Kod żądania w księdze wieczystej – co oznacza?


Każdy dział elektronicznej księgi wieczystej zakończony jest “Zestawieniem rubryk – danych o wnioskach i chwil wpisów”. Jedną z rubryk tego zestawienia stanowi „Kod żądania”. Kod żądania to nic innego, jak...