Księgi wieczyste

5 faktów o księgach wieczystych


5 faktów o księgach wieczystych
Głosów: 9 (śr. 4.8)

Chcesz wiedzieć, do kogo należy dana nieruchomość? Sprawdź jej księgę wieczystą. To właśnie księga wieczysta informuje o tym, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym danego mieszkania, domu czy działki.

Poznaj 5 podstawowych faktów o księgach wieczystych.

1. Księgi wieczyste są jawne

Powszechny dostęp do ksiąg wieczystych oraz ich jawność mają gwarantować bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami. Każdy może bez większych przeszkód zapoznać się z treścią interesującej go księgi wieczystej, musi jednak znać jej numer.

Co więcej, w sytuacjach spornych dotyczących nieruchomości, nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów zawartych w księdze wieczystej tej nieruchomości. Albowiem księga wieczysta jest podstawowym dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości. Informuje o tym, kto jest jej właścicielem, czy ciążą na niej hipoteki bądź inne zobowiązania, które ograniczają rozporządzanie nieruchomością.

2. Każda księga wieczysta ma swój indywidualny numer

Numer każdej księgi wieczystej zbudowany jest według konkretnego schematu: XXXX/XXXXXXXX/X. Jego kolejne części, oddzielone od siebie ukośnikami, oznaczają:

  • pierwsze 4 znaki (dwie litery, cyfra oraz litera) to kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą,
  • następnie 8 cyfr – jest to numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych (w przypadku ksiąg założonych jeszcze przed powstaniem systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, jest to ich stary numer uzupełniony na etapie migracji o taką ilość zer z przodu, aby suma cyfr pomiędzy ukośnikami wynosiła osiem),
  • ostatnia część to cyfra kontrolna nadawana automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego podczas zakładania księgi.

Znając numer księgi wieczystej możemy zapoznać się z jej treścią.

3. Każda księga wieczysta ma taką samą budowę

Niezależnie od tego, czy jest to księga wieczysta mieszkania czy działki, jej struktura jest taka sama. Składają się na nią 4 działy oraz Okładka.

Okładka, czyli “Oznaczenie księgi wieczystej” zawiera podstawowe informacje o dokumencie. Wskazuje między innymi numer księgi wieczystej, określa nazwę Sądu Rejonowego i kod Wydziału Ksiąg Wieczystych, w którym księga została założona oraz podaje typ nieruchomości, dla której jest prowadzona (np. nieruchomość gruntowa, lokal stanowiący odrębną nieruchomość).

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości precyzuje jej położenie w terenie (województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica) oraz adres (ulica, numer budynku, numer lokalu). Opisuje również podstawowe parametry nieruchomości, takie jak metraż/powierzchnia, liczba i rodzaj pomieszczeń, kondygnacja, numer ewidencyjny działki.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością zawiera wpisy informujące o rodzaju prawa własności do nieruchomości przysługującemu jego właścicielowi (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste). Podaje także informację o posiadanej wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej i ewentualnej służebności gruntowej.

Dział II – Własność wskazuje, kto dokładnie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W przypadku osób fizycznych ujawnione są takie dane, jak imię i nazwisko, imiona rodziców, nierzadko podany jest również PESEL.

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia ustanowione na rzecz osób trzecich w stosunku do danej nieruchomości. Katalog wpisów, które mogą być ujawnione w tej części księgi wieczystej, jest bardzo szeroki (np. ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości, dożywotnia służebność mieszkania, ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym). Idealny stan jest wtedy, gdy dział ten nie zawiera żadnych wpisów.

Dział IV – Hipoteka informuje, czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką (niekoniecznie tylko jedną). Jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej kwocie i walucie.

Dodatkowo, na końcu każdego działu znajduje się sekcja “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” z której można się dowiedzieć, na podstawie jakich dokumentów zostały dokonane wpisy w tej części księgi wieczystej.

4. Księgi wieczyste są dostępne w Internecie

Księgi wieczyste są dostępne w wersji elektronicznej, a to oznacza, że można je przeglądać także bez wychodzenia z domu – za pomocą Internetu. Z treścią danej księgi może się zapoznać każdy, kto zna jej numer. W tym celu należy skorzystać z serwisu internetowego, uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/.

Po kliknięciu w pozycję “Przeglądanie księgi wieczystej” zostaniemy przeniesieni na podstronę z wyszukiwarką ksiąg wieczystych – tutaj należy wpisać numer księgi, którą chcemy przeglądać:

Ekw.gov.pl - przeglądarka

System EKW – Ekw.gov.pl

Po zaklikaniu opcji “Nie jestem robotem” i kliknięciu “Wyszukaj księgę” za darmo otrzymamy wgląd do wybranej księgi wieczystej.

Bezpłatnie możemy przeglądać treść księgi wieczystej także po podaniu jej numeru w serwisie Ksiegiwieczyste.pl. Dodatkowo, serwis ten umożliwia wyszukiwanie numerów ksiąg wieczystych po podaniu adresu nieruchomości lub numeru działki (pełnego identyfikatora) – jest to jednak usługa płatna.

Ksiegiwieczyste.pl - bezpłatne wyszukiwanie po numerze KW.

Ksiegiwieczyste.pl – bezpłatne wyszukiwanie po numerze KW.

Oczywiście przeglądanie treści ksiąg wieczystych w siedzibie Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę, nadal jest możliwe.

5. Księgi wieczyste są dostępne za darmo

To prawda – warunkiem przeglądania treści ksiąg wieczystych za darmo jest podanie numeru księgi.

Z płatnościami mamy do czynienia w sytuacji, gdy staramy się o uzyskanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Opłaty sądowe pobierane są również w przypadku postępowań wieczystoksięgowych, np.: założenie księgi wieczystej, wpis hipoteki do księgi wieczystej, wpis prawa własności itd.

Zdjęcie: Unsplash.com

Księgi wieczyste
Jak korzystać z księgi wieczystej?
Księgi wieczyste
Co to jest elektroniczna księga wieczysta?
Księgi wieczyste
Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska – co oznacza ten wpis
Brak komentarzy