Księgi wieczyste - baza wiedzy

Indeks wpisu w księdze wieczystej – co oznaczają poszczególne cyfry?


Każdy dział księgi wieczystej zawiera pola wchodzące w skład rubryki “Indeks wpisu” – pola te albo pozostają puste albo wpisane są w nich cyfry: 1, 2, 3, itd. Co te cyfry oznaczają?